HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfiguracija privzetih možnosti za opravila pošiljanja faksov

background image

Konfiguracija privzetih možnosti za opravila pošiljanja faksov

189

background image

Element menija

Opis

Prilagajanje slike

S funkcijo

Prilagajanje slike

prilagodite nastavitve

Temnost

,

Kontrast

,

Brisanje

ozadja

ali

Ostrina

.

V nekaterih primerih lahko sivo ozadje dokumenta povzroči počasnejše oddajanje
faksa.

OPOMBA:

Dotaknite se gumba

Privzeto

, da ponastavite nastavitev ostrine na

tovarniške nastavitve.

Optimiziraj besedilo/sliko

S funkcijo

Optimiziraj besedilo/sliko

ustvarite faks, ki kar najbolj ustreza izvirniku.

Pošiljanje grafik in fotografij v besedilnem načinu ima posledično slabšo kakovost
slik.

Priprava opravila

S funkcijo

Priprava opravila

združite več izvirnikov v eno opravilo faksa.

Preprečitev prazne strani

S funkcijo

Preprečitev prazne strani

preprečite tiskanje praznih strani v faksu.

190

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW