HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfiguracija privzetih možnosti za opravila prejemanja faksov

background image

Konfiguracija privzetih možnosti za opravila
prejemanja faksov

OPOMBA:

Nastavitve privzetih možnosti opravila so enake v vseh načinih faksa: analognem, LAN

in internetnem faksu.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve prejema faksa

Privzete možnosti opravila

Prilagodite te nastavitve:

Element menija

Opis

Obvestilo

Nastavitev

Obvestilo

nadzira, ali naj se za dohodne fakse natisne poročilo o klicih

faksa.

Ožigosaj prejete fakse

Nastavitev

Ožigosaj prejete fakse

omogoči ali onemogoči dodajanje žigov

dohodnim faksom. Žig na vsako dohodno stran natisne datum, čas, telefonsko
številko in številko strani.

Prilagodi strani

Ko naprava izbira velikost strani za tiskanje faksa med velikostmi, ki jih ima na
voljo, določi tisto, ki se najbolj ujema z želeno. Če je nastavitev prilagoditve strani
omogočena, prejeta slika pa je večja od strani, naprava poskuša prilagoditi
velikost slike strani. Če je nastavitev onemogočena, se dohodna slika, ki je večja od
strani, porazdeli na več strani.

Izbira papirja

S funkcijo

Izbira papirja

navedete, kateri pladenj želite uporabiti za tiskanje

faksov.

Strani

S funkcijo

Strani

določite enostranske ali obojestranske izhodne fakse.

194

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW