HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfiguriranje nastavitev klicanja s faksom

background image

Konfiguriranje nastavitev klicanja s faksom

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve pošiljanja faksa

Nastavitev pošiljanja faksov

Nastavitve klicanja za faks

Prilagodite te nastavitve:

Element menija

Opis

Glasnost znaka za faks

Nastavitev

Glasnost znaka za faks

uporabite za nadzor glasnosti klicanja naprave

pri pošiljanju faksov.

Način izbiranja

Nastavitev

Način izbiranja

določa vrsto klicanja, ki naj se uporablja: tonsko

(telefoni s tipkami) ali pulzno (telefoni z vrtljivo številčnico).

Hitrost pošiljanja faksov

Nastavitev

Hitrost pošiljanja faksov

nastavi bitno hitrost modema (merjeno v bitih na

sekundo) analognega modema faksa med pošiljanjem faksov.

Fast (Hitro)

(privzeto) – v.34/maks. 33.600 b/s

Srednje

– v.17/maks. 14.600 b/s

Slow (Počasi)

– v.29/maks. 9.600 b/s

Int.vn.klic.

Z nastavitvijo

Int.vn.klic.

določite število minut med ponovnimi poskusi klicanja,

kadar je klicana številka zasedena ali kadar ni odgovora.

OPOMBA:

Kadar sta nastavitvi

Znova kliči, ko je zasedeno

in

Znova kliči, ko ni

odgovora

izklopljeni, se bo na nadzorni plošči morda prikazalo sporočilo o

ponovnem klicanju. To se pojavi, kadar dodatek za faks pokliče številko, vzpostavi
povezavo in jo nato izgubi. Posledica tega stanja napake je, da poskusi dodatek
za faks samodejno ponovno klicati trikrat, ne glede na nastavitve ponovnega
klicanja. Med ponovnim klicanjem se na nadzorni plošči prikaže sporočilo o
ponovnem klicanju.

Redial on Error (Znova kliči pri napaki)

Funkcija

Redial on Error (Znova kliči pri napaki)

nastavi število ponovitev klica

številke, če med prenosom faksa pride do napake.

Znova kliči, ko je zasedeno

Z nastavitvijo

Znova kliči, ko je zasedeno

izberete število (od 0 do 9) ponovnih

klicanj številke, ko je ta zasedena. Presledek med ponovnimi klici nastavite z
nastavitvijo Presledek med ponovnimi klici.

Znova kliči, ko ni odgovora

Z nastavitvijo

Znova kliči, ko ni odgovora

izberete število ponovnih klicanj številke,

ko ta ne sprejme klica. Število ponovitev je 0 ali 1 (v ZDA) oziroma od 0 do 2,
odvisno od nastavitve države/regije. Presledek med ponovnimi poskusi nastavite z
nastavitvijo presledka med ponovnimi klici.

SLWW

Konfiguriranje nastavitev klicanja s faksom

185

background image

Element menija

Opis

Zaznaj znak centrale

Z nastavitvijo

Zaznaj znak centrale

določite, ali naj faksirna naprava pred

pošiljanjem faksa preveri, ali obstaja klicni ton.

Izhodna koda

Nastavitev

Izhodna koda

vam pri opravljanju klicev omogoča vnos izhodne številke

(npr. »9« za dostop do zunanje linije). Ta izhodna številka se pri vsakem klicu
samodejno doda vsem telefonskim številkam.

186

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW