HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse

background image

Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve prejema faksa

Nastavitev prejemanja faksov

Prilagodite te nastavitve:

Element menija

Opis

Glasnost zvonjenja

Dotaknite se spustnega menija

Glasnost zvonjenja

in prilagodite nastavitve

glasnosti zvonjenja.

Število zvonjenj za odgovor

Z nastavitvijo

Število zvonjenj za odgovor

določite, kolikokrat naj telefon zazvoni,

preden dodatek za faks sprejme klic.

OPOMBA:

Privzet obseg razpoložljivih možnosti za nastavitev

Število zvonjenj

za odgovor

je odvisen od države/ regije. Obseg razpoložljivih možnosti

Število

zvonjenj za odgovor

je omejen z državo/regijo.

Če pride pri odgovarjanju dodatka za faks na klice do težav in je nastavitev

Število

zvonjenj za odgovor

1, jo povečajte na 2.

Hitrost prejema faksov

Dotaknite se spustnega menija

Hitrost prejema faksov

in izberite eno od spodnjih

nastavitev:

Fast (Hitro)

(privzeto) – v.34/maks. 33.600 b/s

Srednje

– v.17/maks. 14.600 b/s

Slow (Počasi)

– v.29/maks. 9.600 b/s

Interval zvonjenja

Dotaknite se okenca pod naslovom

Interval zvonjenja

, da odprete tipkovnico. Na

tipkovnici vnesite vrednost za interval zvonjenja in se dotaknite gumba

OK

. Privzeta

nastavitev za interval zvonjenja je 600 ms.

Pogostost zvonjenja

Dotaknite se okenca pod naslovom

Pogostost zvonjenja

, da odprete tipkovnico. Na

tipkovnici vnesite vrednost za frekvenco zvonjenja in se dotaknite gumba

OK

.

Privzeta nastavitev za frekvenco zvonjenja je 68 Hz, ki zazna zvonjenja do 68 Hz.

SLWW

Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse

191