HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Čarovnik za nastavitev faksa

background image

Čarovnik za nastavitev faksa

Čarovnik za nastavitev faksa vas po korakih vodi skozi konfiguracijo nastavitev faksa, ki so potrebne

za uporabo te funkcije. Če teh nastavitev ne konfigurirate, je funkcija faksa onemogočena.

Ko po namestitvi dodatka za faks napravo prvič vklopite, do čarovnika za nastavitev faksa dostopate

po teh navodilih:

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Začetna namestitev

.

2.

Dotaknite se menija

Čarovnik za nastavitev faksa

.

3.

Sledite navodilom v čarovniku za nastavitev faksa, da konfigurirate zahtevane nastavitve.

4.

Ko zaključite s čarovnikom za nastavitev, se na začetnem zaslonu pojavi možnost, s katero

skrijete gumb

Začetna namestitev

.

Do čarovnika za nastavitev faksa lahko dostopate po začetni nastavitvi, in sicer po teh navodilih:

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite spodnje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve pošiljanja faksa

182

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW

background image

Nastavitev pošiljanja faksov

Čarovnik za nastavitev faksa

3.

Sledite navodilom v čarovniku za nastavitev faksa, da konfigurirate zahtevane nastavitve.

Nastavitev faksa je končana.

OPOMBA:

Nastavitve, ki jih konfigurirate s pomočjo čarovnika za nastavitev faksa na nadzorni

plošči, prepišejo vse nastavitve v HP-jevem vdelanem spletnem strežniku.

OPOMBA:

Če se nastavitve menija Nastavitve faksa ne prikažejo na seznamu menijev, je omrežni

ali internetni faks morda onemogočen. Kadar je omrežni ali internetni faks omogočen, je dodatek za

analogni faks onemogočen in meni Nastavitve faksa se ne prikaže. Omogočena je lahko le ena

funkcija faksa hkrati – omrežni, analogni ali internetni faks. Če želite uporabiti analogni faks, ko je

omogočen omrežni faks, s pripomočkom HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility ali z

vdelanim spletnim strežnikom onemogočite omrežni faks.