HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Nastavitev ali preverjanje datum in časa

background image

Nastavitev ali preverjanje datum in časa

Datum in čas na dodatku za faks morata biti enaka datumu in času na napravi. Te informacije

zagotovite s čarovnikom za nastavitev faksa ali sledite tem korakom:

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite spodnje menije:

Splošne nastavitve

Nastavitve datuma/ure

Datum/čas

3.

Dotaknite se ustrezne nastavitve

Časovni pas

za vaše območje.

4.

Dotaknite se spustnega menija

Mesec

in izberite mesec.

5.

Dotaknite se polj ob spustnem meniju

Datum

in s številsko tipkovnico vnesite dan in leto.

6.

Pod naslovom

Čas

se dotaknite polj, da s številsko tipkovnico vnesete uro in minute, nato se

dotaknite gumba

dopoldne

ali

Popoldne

.

7.

Po potrebi se dotaknite možnosti

Prilagoditev na poletni čas

.

8.

Dotaknite se gumba

Shrani

, da shranite nastavitve.

SLWW

Konfiguriranje zahtevanih nastavitev faksa

183