HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Dnevnik aktivnosti faksa

background image

Dnevnik aktivnosti faksa

Dnevnik aktivnosti faksa vsebuje naslednje podatke.

Informacije o glavi faksa, konfigurirane na napravi.

Številka opravila vsakega opravila faksa.

Datum in čas prejetih, poslanih ali neuspešno poslanih faksov.

Vrsta opravila faksa; prejeta ali poslana.

Identifikacija pošiljatelja (telefonska številka, če je na voljo)

Trajanje (čas na zvezi)

Število strani

Rezultat (uspešno poslan, v pošiljanju ali neuspešno poslan, ki vključuje vrsto in kodo napake)

V zbirko podatkov se shrani 500 nedavnih vnosov faksov. V zbirko podatkov se kot vnos shrani vsako

opravilo faksa. Kot opravilo faksa se šteje na primer poslani faks, prejeti faks ali nadgradnja vdelane

programske opreme. Odvisno od dejavnosti bo v poročilu morda manj kot 500 vnosov.

SLWW

Poročila o faksu

211

background image

Če želite dnevnik uporabljati za vodenje podatkov, ga morate občasno natisniti in ga nato izbrisati.

Če želite počistiti dnevnik aktivnosti faksa, sledite tem navodilom.

1.

Na nadzorni plošči se dotaknite ikone

Skrbništvo

.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitve faksa

Počisti dnevnik aktivnosti faksa

3.

Dotaknite se gumba

Počisti

, da počistite dnevnik aktivnosti faksa.