HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Uporaba razporeda tiskanja faksov

background image

Uporaba razporeda tiskanja faksov

OPOMBA:

Preden lahko omogočite razpored za tiskanje faksov, ga morate ustvariti.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite spodnje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve prejema faksa

Razpored tiskanja faksov

3.

Dotaknite se možnosti

Uporabi razpored tiskanja faksov

.

4.

Dotaknite se gumba

Urnik

.

5.

Dotaknite se gumba

Način tiskanja faksa

.

6.

Dotaknite se zelenega znaka plus, da odprete zaslon

Schedule a Weekly Fax Event (Načrtuj

tedenski faks dogodek)

.

7.

Izberite možnost pod naslovom

Vrsta dogodka

:

Tiskanje dohodnih faksov

Shrani dohodne fakse

8.

Dotaknite se polj

Čas

, da odprete tipkovnico, nato vnesite vrednosti za uro in minute, ko želite, da

bodo prejeti faksi natisnjeni ali shranjeni.

9.

Dotaknite se gumbov

Dnevi dogodka

za dneve, ko želite uporabiti razpored tiskanja.

10.

Dotaknite se gumba

OK

.

11.

Dotaknite se gumba

Shrani

, da shranite razpored tiskanja faksov.

12.

Dotaknite se gumba

Shrani

, da omogočite razpored tiskanja faksov.

OPOMBA:

Dnevno lahko uporabite samo en razpored tiskanja faksov.

192

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW