HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Ustvarjanje seznama številk za hitro klicanje

background image

Ustvarjanje seznama številk za hitro klicanje

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči

izdelka se dotaknite gumba

Faks

.

2.

Dotaknite se gumba

Pripravljeni klici

, da

prikažete zaslon

Pripravljeni klici

.

3.

Dotaknite se ene od nedodeljenih številk za

Hiter dostop do pripravljenih klicev

.

196

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW

background image

4.

Dotaknite se polja

Ime pripravljenega klica

, da

prikažete tipkovnico.

5.

Vnesite ime za hitro klicanje.

SLWW

Ustvarjanje seznama številk za hitro klicanje

197

background image

6.

Vnesite številko faksa za pripravljeni klic.

OPOMBA:

Če želite vnesti dodatne številke

faksa za hitro klicanje, se dotaknite zaslona

desno od zadnje števke prej vnesene številke.

Ko se pojavi kazalec, se dotaknite gumba

Enter, da se premaknete v naslednjo vrstico.

Na ta način vnesite vse številke za hitro

klicanje.

Dotaknite se gumba

OK

.

7.

Ob izbrani številki za

Hiter dostop do

pripravljenih klicev

se prikaže ime in številka

faksa (ali številke).

Dotaknite se gumba

OK

, da se vrnete na

zaslon

Faks

.

198

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW

background image

Dodajanje številke na obstoječi seznam za hitro
klicanje

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Faks

in se ga

dotaknite.

2.

Dotaknite se gumba

Hitra izbiranja

, da se prikaže zaslon

Pripravljeni klici

.

3.

Dotaknite se številke

Hiter dostop do pripravljenih klicev

seznama, ki ga želite urediti.

4.

Dotaknite se puščice navzdol v polju

Ime pripravljenega klica

, da odprete spustni meni.

5.

Dotaknite se elementa

Številke faksa

.

6.

Če želite dodati številko faksa za ime hitrega klicanja, se dotaknite zaslona na desni strani zadnje

števke zadnje številke faksa na seznamu. Ko se pojavi kazalec, se dotaknite gumba za vnos, da

ga premaknete v naslednjo vrstico, in vnesite številko faksa.

7.

Dotaknite se gumba

OK

, da se vrnete na zaslon

Hitra izbiranja

.

8.

Dotaknite se gumba

OK

, da se vrnete na zaslon

Faks

.

SLWW