HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja

background image

Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja

Z menijem

Skrbništvo

lahko določite privzete nastavitve, ki veljajo za vsa opravila kopiranja. Po

potrebi lahko preglasite večino nastavitev za posamezno opravilo. Ko je opravilo dokončano, se

izdelek vrne na privzete nastavitve.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite meni

Nastavitve kopiranja

.

3.

Na voljo imate več možnosti. Privzete vrednosti lahko spremenite za vse možnosti ali samo za eno

možnost.

OPOMBA:

Če želite o posamezni možnosti menija izvedeti več, se dotaknite gumba Pomoč

v zgornjem desnem kotu zaslona te možnosti.

Element menija

Opis

Kopije

S funkcijo

Kopije

določite privzeto število kopij za vsa opravila kopiranja.

Strani

S funkcijo

Strani

določite, ali je izvirnik natisnjen eno- ali obojestransko in ali naj

bodo kopije natisnjene eno- ali obojestransko.

Barvno/črno-belo

S funkcijo

Barvno/črno-belo

navedete, ali želite kopije natisniti barvno ali črno-

belo.

Zbiranje

Ko izdelujete več kopij dokumenta in želite zbrati posamezni niz strani v vrstnem
redu izvirnega dokumenta, uporabite funkcijo

Zbiranje

.

Če želite enake strani združiti skupaj, funkcijo

Zbiranje

izklopite. Če na primer

izdelate pet kopij dokumenta, ki ima dve strani, se skupaj združi vseh pet prvih
strani in vseh pet drugih strani.

Pomanjšaj/povečaj

Za povečanje ali pomanjšanje dokumenta uporabite funkcijo

Pomanjšaj/povečaj

.

Sliko zmanjšate tako, da izberete odstotek prilagajanja velikosti, manjši od 100.
Sliko povečate tako, da izberete odstotek prilagajanja velikosti, večji od 100.

Izbira papirja

S funkcijo

Izbira papirja

navedete, kateri pladenj želite uporabiti za tiskanje kopij.

Prilagajanje slike

S funkcijo

Prilagajanje slike

izboljšate splošno kakovost kopije.

Usmerjenost vsebine

S funkcijo

Usmerjenost vsebine

navedete usmeritev vsebine na strani izvirnega

dokumenta.

Optimiziraj besedilo/sliko

S funkcijo

Optimiziraj besedilo/sliko

optimirate izhod za določeno vrsto vsebine:

besedilo, natisnjene slike ali fotografije.

Strani na list

S funkcijo

Strani na list

kopirate več strani na en list papirja.

Velikost izvirnika

S funkcijo

Velikost izvirnika

opišete velikost strani izvirnega dokumenta.

Oblika knjižice

S funkcijo

Oblika knjižice

kopirate dve ali več strani na en list papirja tako, da ga

lahko potem prepognete po sredini in ustvarite knjižico. Izdelek uredi strani v
pravilnem vrstnem redu. Če ima izvirni dokument na primer osem strani, izdelek
natisne strani 1 in 8 na isti list.

132

Poglavje 6 Kopiranje

SLWW

background image

Element menija

Opis

Od roba do roba

S funkcijo

Od roba do roba

se izognete sencam, ki se lahko pojavijo ob robovih

kopij, ko je izvirnik natisnjen blizu robov. To funkcijo združite s funkcijo

Pomanjšaj/

povečaj

in zagotovite, da bo celotna stran natisnjena na kopijah.

Priprava opravila

S funkcijo

Priprava opravila

razdelite zahtevne opravila na manjše dele. To je

koristno pri kopiranju ali optičnem branju izvirnika z več stranmi, kot jih lahko
sprejme podajalnik dokumentov, ali če želite združiti liste različnih velikosti v eno
opravilo.

SLWW

Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja

133