HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Optimiranje kakovosti kopiranja za besedilo ali slike

background image

Optimiranje kakovosti kopiranja za besedilo ali
slike

Opravilo kopiranja lahko optimirate za vrsto slike, ki jo želite optično prebrati: besedilo, slike ali

fotografije.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Kopiranje

.

2.

Dotaknite se gumba

Več možnosti

in nato gumba

Optimiziraj besedilo/sliko

.

3.

Izberite eno od vnaprej določenih možnosti ali pa se dotaknite gumba

Ročne prilagoditve

, nato

pa prilagodite drsnik v območju

Optimiraj za

. Dotaknite se gumba

OK

.

4.

Dotaknite se gumba Začni .

OPOMBA:

Te nastavitve so začasne. Ko končate opravilo, izdelek vse možnosti ponastavi na

privzete nastavitve.

148

Poglavje 6 Kopiranje

SLWW