HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Prilagoditev svetlosti ali temnosti kopij

background image

Prilagoditev svetlosti ali temnosti kopij

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči

izdelka se dotaknite gumba

Kopiranje

.

2.

Dotaknite se gumba

Prilagajanje slike

.

SLWW

Prilagoditev svetlosti ali temnosti kopij

149

background image

3.

Prilagodite drsnike za nastavitev ravni

Temnost

,

Kontrast

,

Ostrina

in

Brisanje ozadja

.

Dotaknite se gumba

OK

.

4.

Dotaknite se gumba Začni .

150

Poglavje 6 Kopiranje

SLWW

background image

Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na
posebni papir

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči

izdelka se dotaknite gumba

Kopiranje

.

2.

Dotaknite se gumba

Izbira papirja

.

3.

Izberite pladenj, v katerem je papir velikosti in

vrste, ki ju želite uporabljati, in se dotaknite

gumba

OK

.

SLWW