HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Preverjanje stanja kartuše s tonerjem

background image

Preverjanje stanja kartuše s tonerjem

Če želite preveriti preostalo predvideno življenjsko dobo kartuše s tiskalnikom in stanje drugih

nadomestnih vzdrževalnih delov, če so ti na voljo, sledite naslednjim korakom.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Potrošni material

in se

ga dotaknite.

2.

Na zaslonu se prikaže stanje vsega potrošnega materiala.

3.

Če želite natisniti ali prikazati poročilo o stanju potrošnega materiala, vključno s številkami HP-

jevih originalnih delov za naročanje potrošnega materiala, se dotaknite gumba

Upravljanje

potrošnega materiala

. Dotaknite se gumba

Stanje potrošnega materiala

, nato gumba

Tiskanje

ali

gumba

Pogled

.

4.

Preverite odstotek preostale življenjske dobe kartuše s tonerjem in stanje drugih nadomestnih

vzdrževalnih delov, če so ti na voljo.

Pri uporabi kartuše s tonerjem, ki se ji je iztekla predvidena življenjska doba, lahko pride do

težav s kakovostjo tiskanja. Stran s stanjem potrošnega materiala vas opozori, ko je stanje

potrošnega materiala zelo nizko. Ko HP-jev potrošni material doseže zelo nizko raven, preneha

veljati garancija HP Premium Protection Warranty za ta potrošni material.

Kartuše s tonerjem ni treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva. Imejte

pripravljen nadomesten del za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva.

Če ugotovite, da je treba kartušo s tonerjem ali druge nadomestne vzdrževalne dele zamenjati, se

na strani s stanjem potrošnega materiala izpišejo številke HP-jevih originalnih delov.

5.

Preverite, ali uporabljate HP-jevo originalno kartušo.

HP-jeva originalna kartuša s tonerjem vsebuje besede »HP« ali »Hewlett-Packard« oz. HP-jev

logotip. Za več informacij o prepoznavanju HP-jevih kartuš obiščite spletno stran

www.hp.com/

go/learnaboutsupplies

.

Podjetje Hewlett Packard ne priporoča uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev ne

glede na to, ali je nov ali predelan. Ker takšne kartuše niso izdelki podjetja HP, podjetje HP na

njihovo obliko in izdelavo ne more vplivati niti nima nadzora nad njihovo kakovostjo. Če

uporabljate ponovno polnjeno ali predelano kartušo s tonerjem in niste zadovoljni s kakovostjo

tiskanja, kartušo zamenjajte z originalno HP-jevo.

SLWW

Izboljšanje kakovosti tiskanja

263