HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Izdelek ne tiska

background image

Izdelek ne tiska

Če izdelek sploh ne tiska, poskusite z naslednjimi rešitvami.

1.

Preverite, ali je izdelek vklopljen in ali je na nadzorni plošči označeno, da je v stanju

pripravljenosti.

Če na nadzorni plošči ni označeno, da je izdelek v stanju pripravljenosti, ga izklopite in

znova vklopite.

Če je na nadzorni plošči označeno, da je izdelek v stanju pripravljenosti, znova poskusite

poslati opravilo.

2.

Če je na nadzorni plošči označeno, da se je v izdelku pojavila napaka, odpravite napako in nato

znova poskusite poslati opravilo.

3.

Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni. Če je izdelek povezan v omrežje, preverite

naslednje:

Preverite lučko poleg omrežne povezave na izdelku. Če je omrežje aktivno, lučka sveti

zeleno.

Preverite, ali za povezavo v omrežje uporabljate omrežni kabel in ne telefonskega.

Preverite, ali je vklopljen omrežni usmerjevalnik, zvezdišče ali stikalo in ali deluje pravilno.

4.

Namestite HP-jevo programsko opremo s CD-ja, ki ste ga dobili z izdelkom ali uporabite gonilnik

tiskalnika UPD. Uporaba splošnih gonilnikov tiskalnika lahko povzroči zakasnitve pri brisanju

opravil iz tiskalne vrste.

5.

V računalniku na seznamu tiskalnikov z desnim gumbom miške kliknite Properties (Lastnosti) in

odprite zavihek Vrata.

Če je izdelek v omrežje povezan z omrežnim kablom, preverite, ali je ime tiskalnika, ki je

navedeno na zavihku Vrsta, enako imenu izdelka na njegovi konfiguracijski strani.

Če uporabljate kabel USB in je izdelek povezan v brezžično omrežje, preverite, ali je

potrjeno polje poleg možnosti Navidezna tiskalniška vrata za USB.

6.

Če uporabljate sistem z osebnim požarnim zidom, slednji morda blokira komunikacijo z

izdelkom. Začasno onemogočite požarni zid, da preverite, ali ta povzroča težave.

7.

Če je računalnik ali izdelek povezan v brezžično omrežje, lahko do zakasnitev opravil tiskanja

prihaja zaradi slabe kakovosti signala ali motenj.

288

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW