HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Kontrolni seznam za odpravljanje težav

background image

Kontrolni seznam za odpravljanje težav

Tem korakom sledite, ko poskušate rešiti težavo z napravo.

1.

Če je nadzorna plošča prazna ali črna, opravite te korake:

a. Preverite napajalni kabel.

b. Preverite, ali je vklopljeno napajanje.

c.

Poskrbite, da električna napetost ustreza konfiguraciji napajanja izdelka. (Za napetostne

zahteve si oglejte nalepko na hrbtni strani izdelka.) Če uporabljate razdelilnik in njegova

napetost ne ustreza specifikacijam, izdelek priključite neposredno v električno vtičnico. Če je

že priključen v vtičnico, poskusite z drugo.

d. Če s temi ukrepi ne povrnete napajanja, pokličite HP-jevo službo za podporo uporabnikom.

2.

Na nadzorni plošči bi se moralo prikazati stanje

V pripravljenosti

. Če se prikaže sporočilo o

napaki, sledite navodilom na nadzorni plošči, da napako odpravite.

3.

Preverite kable.

a. Preverite kabelsko povezavo med napravo in računalnikom ali omrežnimi vrati. Poskrbite, da

je povezava ustrezna.

b. Preverite, ali so kabli morda pokvarjeni in, če je mogoče, uporabite drug kabel.

c.

Preverite omrežno povezavo.

4.

Prepričajte se, ali izbrana velikost in vrsta papirja ustrezata specifikacijam. Na nadzorni plošči

naprave odprite tudi meni

Pladnji

in preverite, ali je pladenj pravilno nastavljen za vrsto in velikost

papirja.

5.

Natisnite stran s konfiguracijo. Če je izdelek povezan v omrežje, se natisne tudi stran tiskalnega

strežnika HP Jetdirect.

a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se

ga dotaknite.

b. Odprite te menije:

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja

Konfiguracijska stran

c.

Dotaknite se gumba

Tiskanje

, da natisnete stran.

Če se stran ne natisne, preverite, ali je vsaj v enem pladnju papir.

Če se v izdelku zagozdi list, sledite navodilom za odpravo zastojev na nadzorni plošči.

Če se stran ne natisne pravilno, se obrnite na HP-jev oddelek za pomoč strankam.

Če se stran natisne pravilno, je težava verjetno v računalniku, gonilniku tiskalnika ali programu.

232

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW

background image

6.

Preverite, ali ste namestili gonilnik tiskalnika za ta izdelek. V programu preverite, ali uporabljajte

gonilnik tiskalnika za ta izdelek. Gonilnik tiskalnika je na CD-ju, priloženem izdelku. Gonilnik

tiskalnika lahko tudi prenesete s spletnega mesta

www.hp.com/go/

lj700colorMFPM775_software

.

7.

Natisnite krajši dokument z drugim programom, za katerega veste, da pravilno deluje. Če težavo

odpravite, jo je povzročil program. Če težave ne uspete odpraviti (dokument se ne natisne),

izvedite naslednji postopek:

a. Opravilo poskusite natisniti iz drugega računalnika, v katerem je nameščena programska

oprema izdelka.

b. Če ste napravo povezali v omrežje, napravo povežite s kablom USB neposredno na

računalnik. Napravo preusmerite na ustrezna vrata ali znova namestite programsko opremo,

pri čemer izberite drugo vrsto povezave, ki jo uporabljate zdaj.

SLWW

Kontrolni seznam za odpravljanje težav

233