HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Katero vrsto telefonske linije uporabljate?

background image

Katero vrsto telefonske linije uporabljate?

Namenska linija: standardna številka faksa/telefonska številka, dodeljena za prejemanje ali

pošiljanje faksov.

OPOMBA:

Telefonska linija mora biti namenjena samo za uporabo naprave, linije ne sme

deliti z drugimi vrstami telefonskih naprav. Primer takšne souporabe je alarmni sistem, ki

uporablja telefonsko linijo za obveščanje podjetja za nadzor.

Sistem PBX: telefonski sistem za poslovno okolje. Standardni domači telefoni in dodatek za faks

uporabljajo analogni telefonski signal. Nekateri sistemi PBX so digitalni in morda niso združljivi z

dodatkom za faks. Če želite pošiljati in prejemati fakse, morate imeti dostop do standardne

analogne telefonske linije.

Linije s preusmerjanjem: funkcija telefonskega sistema, ki nov klic preusmeri na naslednjo

možno linijo, ko je prva dohodna linija zasedena (t. i. roll-over). Izdelek poskusite priključiti na

prvo dohodno telefonsko linijo. Dodatek za faksiranje bo prejel klic, ko bo telefon pozvonil

tolikokrat, kot je določeno v nastavitvi dolžine zvonjenja pred začetkom prejemanja.

OPOMBA:

Druge linije lahko povzročijo težave s prejemanjem faksov. Zato uporabo linij s

preusmerjanjem na tem izdelku odsvetujemo.