HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Preverjanje stanja dodatka za faks

background image

Preverjanje stanja dodatka za faks

Če se vam zdi, da dodatek za analogni faks ne deluje pravilno, natisnite poročilo

Konfiguracijska

stran

in preverite stanje.

1.

Na začetnem zaslonu se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga dotaknite.

2.

Odprite te menije:

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja

Konfiguracijska stran

3.

Dotaknite se gumba

Tiskanje

, da natisnete poročilo, ali gumba

Pogled

, da poročilo prikažete na

zaslonu. Poročilo je sestavljeno iz več strani.

OPOMBA:

Na strani Jetdirect je naveden naslov IP izdelka ali njegovo ime gostitelja.

V razdelku Fax Accessory Page (Stran dodatka za faks) na strani za konfiguracijo pod naslovom

Hardware Information (Informacije o strojni opremi) preverite Modem Status (Stanje modema). V

spodnji tabeli so navedena stanja in možne rešitve.

OPOMBA:

Če se stran dodatka za faks ne natisne, je vzrok težave morda analogni dodatek za

faks. Če faks uporabljate prek lokalnega omrežja ali interneta, lahko te konfiguracije onemogočajo

funkcijo.

Operational/Enabled (Deluje/omogočeno)

1

Dodatek za faks je nameščen in pripravljen.

Operational/Disabled (Deluje/onemogočeno)

1

Dodatek za faks je nameščen, niste pa še nastavili ustreznih
nastavitev faksa.

Dodatek za faks je nameščen in deluje, vendar je pripomoček
HP Digital Sending onemogočil funkcijo faksa ali omogočil
faks prek lokalnega omrežja. Ko je omogočen faks prek
lokalnega omrežja, je funkcija za analogni faks
onemogočena. Omogočena je lahko le ena funkcija faksa
hkrati – faks prek lokalnega omrežja ali analogni faks.

OPOMBA:

Če je faks prek lokalnega omrežja omogočen,

funkcija

Faks

na nadzorni plošči izdelka ni na voljo.

Non-Operational / Enabled/Disabled (Ne deluje /
omogočeno/onemogočeno)

1

Izdelek je zaznal napako vdelane programske opreme.
Nadgradite vgrajeno programsko opremo.

Damaged/Enabled/Disabled (Poškodovano/omogočeno/
onemogočeno)

1

Dodatek za faks ne deluje. Ponovno vstavite dodatno kartico
faksa in preverite, ali je katera od nožic ukrivljena. Če je
prikaz stanja še vedno DAMAGED (Poškodovano),
zamenjajte kartico za analogni faks.

1

ENABLED (Omogočeno) označuje, da je dodatek za analogni faks omogočen in vklopljen; DISABLED (Onemogočeno)
označuje, da je omogočen faks prek lokalnega omrežja (torej je analogni faks izključen).

SLWW

Odpravljanje težav v povezavi s faksom

297