HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Splošne težave s faksom

background image

Splošne težave s faksom

Težava

Vzrok

Rešitev

Pošiljanje faksa ni uspelo.

Nastavitev JBIG je omogočena, vendar
sprejemna faksna naprava nima
zmožnosti JBIG.

Izklopite nastavitev JBIG.

Na nadzorni plošči izdelka se pojavi
sporočilo stanja "Zmanjkalo je
pomnilnika".

Pomnilnik naprave je poln.

Z diska izbrišite nekaj shranjenih
opravil. Na začetnem zaslonu na
nadzorni plošči izdelka se dotaknite
gumba

Pridobi iz pomnilnika naprave

.

Odprite seznam shranjenih opravil ali
faksov. Izberite opravilo, ki ga želite
izbrisati, in se dotaknite gumba

Izbriši

.

Kakovost natisnjene fotografije je slaba
ali se natisne kot siv okvir.

Uporabljate napačno nastavitev za
vsebino strani ali napačno nastavitev
ločljivosti.

Poskusite možnost

Optimiziraj besedilo/

sliko

nastaviti na

Fotografija

.

Z gumbom Ustavi na nadzorni plošči
izdelka ste preklicali pošiljanje faksa,
vendar je bil faks vseeno poslan.

Če je postopek opravila pošiljanja
napredoval preveč, opravila ni mogoče
preklicati.

To je običajen način delovanja.

Gumb z adresarjem faksa se ne pojavi.

Funkcija imenika ni bila omogočena.

S pripomočkom HP MFP Digital Sending
Software Configuration omogočite
funkcijo imenika.

Ne najdete nastavitev Fax (Faks) v
programu HP Web Jetadmin.

Nastavitve Fax (Faks) v programu
HP Web Jetadmin najdete v spustnem
meniju s stanji naprave.

Na spustnem meniju izberite Digitalno
pošiljanje in faks
.

Glava se doda na vrh strani, ko je
omogočeno tiskanje slike čez faks.

Pri vseh posredovanih faksih doda
izdelek prekrivno glavo na vrh strani.

To je običajen način delovanja.

V polju s prejemniki so imena in številke. Prikazana so lahko imena in številke,

odvisno od njihovega izvora. V
adresarju faksa so imena, v vseh drugih
zbirkah podatkov pa številke.

To je običajen način delovanja.

Enostranski faks se natisne na dveh
straneh.

Ker se glava faksa doda na vrh strani,
potisne besedilo na drugo stran.

Če želite enostranski faks natisniti na eni
strani, določite, naj se glava natisne čez
faks ali spremenite nastavitev
prilagoditve na stran.

Dokument se med pošiljanjem faksa
ustavi v podajalniku dokumentov.

V podajalniku dokumentov je prišlo do
zagozdenja.

Odstranite zagozden papir in znova
pošljite faks.

Glasnost na dodatku za faks je
previsoka ali prenizka.

Treba ja naravnati glasnost.

Glasnost prilagodite v menijih

Nastavitve pošiljanja faksa

in

Nastavitve

prejema faksa

.

298

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW