HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Sporočila o napakah faksa na nadzorni plošči izdelka

background image

Sporočila o napakah faksa na nadzorni plošči izdelka

Če je postopek faksiranja prekinjen ali če med pošiljanjem ali prejemanjem faksa pride do napake,

podsistem faksa na izdelku ustvari dvodelni opis stanja ali napake. Tudi pri običajnih in uspelih faksih

se prikažejo sporočila o uspešno izvedenem opravilu. Med podatki v sporočilu je besedilni opis in

številska koda (nekaj sporočil nima številskih kod). Na nadzorni plošči se prikaže samo besedilni del

sporočila, besedilno sporočilo in številska koda pa sta prikazana v poročilu o dejavnosti faksa,

poročilu o klicih faksa in poročilu o sledenju faksa T.30. Številska koda je v poročilih prikazana v

oklepajih za besedilnim delom sporočila.

Številsko kodo ustvari modem faksa. Številska koda (0) navadno pomeni običajen odziv modema.

Nekatera sporočila bodo vedno vsebovala številsko kodo (0), druga sporočila pa imajo lahko različne

številske kode, nekaj sporočil pa sploh nima številskih kod. Številska koda (0) običajno pomeni, da

napaka ni povezana z modemom faksa, ampak da se je zgodila v katerem drugem delu podsistema

faksa ali izdelka, na primer v podsistemu za tiskanje. Kode napak, različne od nič, natančneje

opredeljujejo posamezne dejanja ali postopke, ki jih izvaja modem, in ne pomenijo nujno, da je pri

modemu kakšna težava.

Pri ponavljajočih se sporočilih o napaki z drugačnimi številskimi kodami, kot so navedene tukaj,

potrebujete pomoč podpore strankam. Preden se obrnete na podporo za stranke, natisnite poročilo o

sledenju faksa T.30, s katerim bo lažje prepoznati težavo. V tem poročilu so podrobnosti zadnjega

klica s faksom.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite naslednje menije:

Od.tež.

Faks

Sledenje faksa T.30

3.

Izberite možnost

Natisni poročilo T.30

, da natisnete poročilo.

304

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW