HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Sporočila o pošiljanju faksov

background image

Sporočila o pošiljanju faksov

Tabela 10-1

Sporočila o pošiljanju faksov

Sporočilo

Številka napake

Opis

Ukrep

Preklicano

0

Nekdo je preklical pošiljanje
faksa na nadzorni plošči.

Nič.

Uspelo

ni na voljo

Faks je bil uspešno poslan.

Nič.

Ni uspelo, zaseden

0

Sprejemna faksirna naprava je
zasedena.

Faksiranje bo samodejno
obnovljeno (če je tako
konfigurirano), sicer poskusite
poslati faks pozneje.

Ni odgovora

0 ali 17

Sprejemna faksna naprava se ne
odziva na klic ali pa je klic
sprejela oseba.

Sprejemna faksirna naprava
morda ni povezana ali je
izključena; obrnite se na
prejemnika, naj preveri napravo.
Ponovno poskusite s pošiljanjem.

Brez znaka centrale

0

Pri pošiljanju faksa ni zaznan
klicni ton.

Preverite, ali je telefonska linija
aktivna, nastavite pošiljanje
faksa na »not« (ne), da se zazna
klicni ton.

Ni uspelo

Različno

Faks je morda poškodovan ali ni
bil poslan.

Ponovno poskusite poslati faks.

Ni uspelo

0

Nezdružljiva širina ali stran ima
preveč poškodovanih vrstic.

Poskusite znova poslati faks; če
težave ne odpravite, se obrnite
na ponudnika storitve.

Ni uspelo

17 ali 36

Prekinjena telefonska povezava
med pošiljateljem in
prejemnikom. Vzrok je morda,
da faks prekinjajo glasovni klici
ali da je na klic odgovorila
oseba.

Ponovno poskusite poslati faks.

Ni uspelo ali Napaka v
komunikaciji

Katera koli razen 17 ali 36

Splošna težava pri komunikaciji,
če je prenos faksa prekinjen ali
če ni potekal kot običajno.

Poskusite znova poslati faks; če
težave ne odpravite, se obrnite
na podporo.

Napaka pri prostoru

0

Slike faksa ni mogoče prebrati
ali zapisati na disk; disk naprave
je morda poškodovan ali na
njem ni razpoložljivega prostora.

Poskusite znova poslati faks; če
težave ne odpravite, se obrnite
na podporo.

Napaka pomnilnika

0

Izdelku je zmanjkalo pomnilnika. Če težave ne odpravite, iz

pomnilnika izdelka izbrišite
elemente, kot so shranjena
opravila ali faksi.

Izpad energije

0

Med pošiljanjem faksa je
izpadlo napajanje faksirne
naprave.

Ponovno poskusite poslati faks.

SLWW

Odpravljanje težav v povezavi s faksom

305