HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Sporočila o prejemanju faksov

background image

Sporočila o prejemanju faksov

Tabela 10-2

Sporočila o prejemanju faksov

Sporočilo

Številka napake

Opis

Ukrep

Uspelo

ni na voljo

Oddajanje faksa je bilo uspešno. Nič.

Blokiran

ni na voljo

Sprejemna faksirna naprava
uporablja funkcijo blokiranja
številke in blokira ta faks.

Nič.

Ni uspelo

Različno

Faks je morda poškodovan ali ni
bil poslan.

Pošiljatelja prosite, da znova
pošlje faks; če težave ne
odpravite, se obrnite na
podporo.

Ni uspelo

0

Nezdružljiva širina ali stran ima
preveč poškodovanih vrstic.

Pošiljatelja prosite, da znova
pošlje faks; če težave ne
odpravite, se obrnite na
podporo.

Ni uspelo

17, 36

Prekinjena telefonska povezava
med pošiljateljem in
prejemnikom.

Pošiljatelja prosite, da znova
pošlje faks (če pošiljajoča
naprava samodejno ne poskusi
znova).

Ni uspelo

Katera koli razen 17 ali 36

Splošna težava pri komunikaciji,
če je prenos faksa prekinjen ali
če ni potekal kot običajno.

Pošiljatelja prosite, da znova
pošlje faks; če težave ne
odpravite, se obrnite na
podporo.

Napaka pri prostoru

0

Slikovne datoteke ni mogoče
prebrati ali zapisati na disk; disk
naprave je morda poškodovan
ali na njem ni razpoložljivega
prostora.

Pošiljatelja prosite, da znova
pošlje faks; če težave ne
odpravite, se obrnite na
podporo.

Napaka pomnilnika

0

Izdelku je zmanjkalo pomnilnika. Če težave ne odpravite, iz

pomnilnika izdelka izbrišite
elemente, kot so shranjena
opravila ali faksi.

Napaka pri tiskanju

0

Prejete slike ni mogoče
dešifrirati.

Pošiljatelja prosite, da znova
pošlje faks; omogočite način
odprave napak, če ta še ni
omogočen.

Izpad energije

0

Pri prejemanju faksa je prišlo do
izpada energije.

Prosite pošiljatelja, naj znova
pošlje faks.

Faks ni zaznan

17, 36

Faksirna naprava je prejela
glasovni klic.

Nič.

306

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW