HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Težave pri pošiljanju faksov

background image

Težave pri pošiljanju faksov

Težava

Vzrok

Rešitev

Izdelek pošilja fakse zelo počasi.

Morda pošiljate kompleksen faks, na
primer z veliko slikami.

Zahtevni faksi se oddajajo dlje.

Sprejemni faks morda uporablja
počasen modem.

Najvišja hitrost pošiljanja faksa iz
dodatka za faks ustreza najvišji hitrosti
modema na prejemni faksirni napravi.
Počakajte na dokončanje postopka.

Ločljivost odhodnega ali dohodnega

faksa je zelo visoka. Zaradi večje
ločljivosti je boljša tudi kakovost, vendar
je potrebno več časa za prenos.

Znižajte ločljivost in spremenite možnost

Optimiziraj besedilo/sliko

.

Če je telefonska povezava slaba,
dodatek za faks in prejemna faksirna
naprava upočasnita prenos, da se
izogneta napakam.

Prekličite in ponovno pošljite faks.
Telefonska družba naj preveri telefonsko
linijo.

Dokument ima morda sivo ozadje, kar
lahko podaljša čas pošiljanja faksa.

Senčenje ozadja odpravite s funkcijo

Prilagajanje slike

.

Faks se zaustavi med pošiljanjem.

Morda je prišlo do okvare sprejemnega
faksa.

Poskusite poslati faks drugi faksirni
napravi.

Telefonska linija morda ne deluje.

Izklopite dodatek za faks iz vtičnice in
priključite telefon. Poskusite klicati in
tako preverite, ali telefonska linija
deluje.

Telefonska linija ima morda preveč
šuma ali je slabe kakovosti.

Zanesljivost prenosa poskusite izboljšati
s počasnejšim prenosom. Hitrost
pošiljanja faksov nastavite v meniju

Nastavitve klicanja za faks

.

Morda je aktivna funkcija čakajočega
klica.

Preverite, ali telefonska linija za faks
nima aktivirane funkcije čakajočega
klica. Sporočilo o čakajočem klicu lahko
zmoti klic faksa, ki je v teku, kar
povzroča napako pri komunikaciji.

Dodatek za faks prejema fakse, vendar
jih ne pošilja.

Če je dodatek za faks priključen v sistem
PBX, morda ne zazna klicnega tona
sistema.

Onemogočite nastavitev zaznavanja
znaka centrale.

Telefonska povezava je morda slaba.

Poskusite znova pozneje.

Morda je prišlo do okvare sprejemnega
faksa.

Poskusite poslati faks drugi faksirni
napravi.

Telefonska linija morda ne deluje.

Izklopite dodatek za faks iz vtičnice in
priključite telefon. Poskusite klicati in
tako preverite, ali telefonska linija
deluje.

302

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Težava

Vzrok

Rešitev

Ponavljajoče klicanje številk odhodnih
faksov.

Dodatek za faks samodejno znova
pokliče številko faksa, če je vključena
možnost

Znova kliči, ko je zasedeno

ali

Znova kliči, ko ni odgovora

.

To je običajen način delovanja. Če ne
želite, da faks ponovi klicanje, nastavite
možnosti

Znova kliči, ko je zasedeno

,

Znova kliči, ko ni odgovora

in

Redial on

Error (Znova kliči pri napaki)

na 0.

Poslani faksi ne prispejo na prejemno
faksirno napravo.

Prejemna faksirna naprava je morda
izklopljena ali je na njej prišlo do
napake, npr. zmanjkalo ji je papirja.

Prosite prejemnika, da preveri, ali je
naprava vklopljena in pripravljena za
prejemanje faksov.

Faks je morda shranjen v pomnilniku,
ker čaka na ponovno klicanje zasedene
številke, ali so pred njim še drugi faksi,
ki čakajo na pošiljanje.

Če je faks iz katerega izmed teh
razlogov v pomnilniku, se vnos za
opravilo pojavi v dnevniku faksa.
Natisnite dnevnik aktivnosti faksa in v
stolpcu Result (Rezultat) preverite
opravila z oznako Pending
(Čakajoče)
.

SLWW

Odpravljanje težav v povezavi s faksom

303