HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Težave pri prejemanju faksov

background image

Težave pri prejemanju faksov

Težava

Vzrok

Rešitev

Dodatek za faks ne odgovarja na
dohodne klice faksov (ne zazna faksa).

Morda število zvonjenj za odgovor ni
pravilno nastavljeno.

Preverite nastavitev dolžine zvonjenja
pred prejemanjem.

Kabel faksa morda ni pravilno priključen
ali ne deluje.

Preverite namestitev. Preverite, ali
uporabljate faksirni kabel, ki je bil
priložen dodatni opremi za faks.

Telefonska linija morda ne deluje.

Dodatek za faks izklopite iz vtičnice in
priklopite telefon. Poskusite klicati in
tako preverite, ali telefonska linija
deluje.

Če uporabljate sistem PBX, signali
zvonjenja morda niso konfigurirani
pravilno.

Preverite konfiguracijo signalov
zvonjenja sistema PBX.

Dohodne fakse morda moti storitev
glasovnega sporočanja.

Naredite nekaj od tega:

Prenehajte uporabljati storitev
telefonskega predala.

Priskrbite si posebno telefonsko
linijo za faksiranje.

Na dodatku za faksiranje
skrajšajte dolžino zvonjenja pred
prejemanjem, da bo krajša kot pri
glasovni pošti.

Izdelek prejema fakse zelo počasi.

Morda prejemate kompleksen faks, na
primer z veliko slikami.

Zahtevni faksi se oddajajo dlje.

Oddajni faks morda uporablja počasen
modem.

Dodatek za faks lahko faks sprejema
največ s hitrostjo, ki jo lahko uporablja
oddajna faksirna naprava. Počakajte na
dokončanje postopka.

Ločljivost odhodnega ali dohodnega

faksa je zelo visoka. Zaradi večje
ločljivosti je boljša tudi kakovost, vendar
je potrebno več časa za prenos.

Prosite pošiljatelja, da zniža ločljivost in
znova pošlje faks.

Če je telefonska povezava slaba,
dodatek za faks in oddajna faksirna
naprava upočasnita prenos, da se
izogneta napakam.

Prosite pošiljatelja, naj znova pošlje
faks. Telefonska družba naj preveri
telefonsko linijo.

Na napravi se ne tiskajo faksi.

Na vhodnem pladnju ni papirja.

Naložite papir. Vsi faksi, ki jih prejmete,
ko je vhodni pladenj prazen, se shranijo
in natisnejo, ko napolnite pladenj.

Funkcija

Razpored tiskanja faksov

se

uporablja.

Faksi se natisnejo glede na razpored.
Če jih želite natisniti takoj, onemogočite
funkcijo

Razpored tiskanja faksov

.

300

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Težava

Vzrok

Rešitev

V napravi je malo tonerja ali ga je
zmanjkalo.

Če je konfiguriran, izdelek preneha
tiskati takoj, ko je tonerja malo ali ga
zmanjka. Vsi dohodni faksi se shranijo v
pomnilnik in natisnejo takoj, ko
zamenjate toner.

Dohodni klic je morda glasovni.

Dohodni glasovni klici so v poročilu o
klicih običajno prikazani kot napaka
Noben faks ni zaznan. Ker so to
glasovni klici in ne napake faksa, vam
ni treba storiti ničesar.

Dohodni faks je bil prekinjen.

Preverite, ali telefonska linija za faks
nima aktivirane funkcije čakajočega
klica. Sporočilo o čakajočem klicu lahko
zmoti klic faksa, ki je v teku, kar
povzroča napako pri komunikaciji.

Funkcija

Razpored tiskanja faksov

je

nastavljena na

Vedno shrani fakse

.

Nastavitev

Razpored tiskanja faksov

spremenite v

Vedno natisni fakse

.

SLWW

Odpravljanje težav v povezavi s faksom

301