HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Odpravljanje zastojev v desnih vratih

background image

Odpravljanje zastojev v desnih vratih

OPOZORILO!

Med uporabo izdelka je lahko razvijalna enota vroča.

1.

Odprite desna vrata.

2.

Papir previdno izvlecite z območja pobiranja.

3.

Če vidite papir, ki vstopa v dno fiksirne enote,

ga previdno povlecite navzdol in ga

odstranite.

POZOR:

Ne dotikajte se prenosnega valja

(oblaček 1). Tuja snov na valju lahko poslabša

kakovost tiskanja.

1

248

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Papir se lahko zagozdi v razvijalni enoti, kjer

ga ni mogoče videti. Razvijalno enoto

odstranite iz naprave tako, da primete modri

ročici na njenih straneh in jo izvlečete

naravnost ven.

OPOZORILO!

Tudi če se je telo fiksirne

enote ohladilo, so morda valji v njej še vedno

vroči. Ne dotikajte se valjev v fiksirni enoti,

dokler se ne ohladijo.

5.

Potisnite zeleni jeziček naprej in odprite vrata

za dostop do zastoja razvijalne enote. Če se

je papir zagozdil v razvijalni enoti, ga

izvlecite naravnost navzgor in odstranite.

SLWW

Odpravljanje zastojev

249

background image

6.

Poravnajte razvijalno enoto z režama na

napravi in jo potisnite naravnost, dokler se ne

zaskoči na mestu.

7.

Zaprite desna vrata.