HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Preprečevanje zastojev papirja

background image

Preprečevanje zastojev papirja

Število zastojev papirja poskusite zmanjšati z naslednjimi rešitvami.

1.

Uporabljajte samo papir, ki ustreza HP-jevim specifikacijam za ta izdelek.

2.

Uporabljajte papir, ki ni naguban, prepognjen ali poškodovan. Po potrebi uporabite papir iz

drugega paketa.

3.

Uporabljajte papir, na katerega se še ni tiskalo ali kopiralo.

4.

Poskrbite, da pladenj ni prenapolnjen. Če je, z njega odstranite cel sveženj papirja, tega

poravnajte in nato nekaj papirja naložite nazaj na pladenj.

5.

Preverite, ali sta vodili za papir na pladnju pravilno nastavljeni za uporabljeno velikost papirja.

Vodili nastavite tako, da se svežnja papirja rahlo dotikata in ga ne upogibata.

6.

Preverite, ali je pladenj do konca vstavljen v izdelek.

7.

Če tiskate na težki, vtisnjeni ali preluknjani papir, uporabite funkcijo ročnega podajanja in

podajajte po en list naenkrat.

238

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW

background image

8.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Pladnji

in se ga

dotaknite. Preverite, ali je pladenj pravilno konfiguriran za uporabljeno vrsto in velikost papirja.

9.

Poskrbite, da so pogoji okolja tiskanje znotraj priporočenih vrednosti.

SLWW

Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi

239