HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Optično branje fotografije

background image

Optično branje fotografije

1.

Dvignite pokrov optičnega bralnika.

2.

Fotografijo položite na steklo optičnega

bralnika z naslikano stranjo navzdol in z levim

zgornjim vogalom v levem zgornjem vogalu

stekla.

3.

Nežno zaprite pokrov optičnega bralnika.

178

Poglavje 7 Optično branje/pošiljanje

SLWW

background image

4.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči

izdelka se dotaknite enega od gumbov za

funkcije optičnega branja ali pošiljanja.

Shrani v omrežno mapo

Shrani v pomnilnik naprave

Shrani na USB

5.

Izberite obstoječo mapo ali se dotaknite

gumba

Nova mapa

, da ustvarite novo mapo.

6.

Vnesite ime datoteke v polje

Ime datoteke:

.

7.

Dotaknite se gumba

Več možnosti

na dnu

zaslonu.

8.

Dotaknite se gumba

Optimiziraj besedilo/

sliko

.

9.

Izberite možnost

Fotografija

in se dotaknite

gumba

OK

.

10.

Dotaknite se gumba Začni .

OPOMBA:

Te nastavitve so začasne. Ko končate opravilo, izdelek vse možnosti ponastavi na

privzete nastavitve.

SLWW

Optično branje fotografije

179

background image

180

Poglavje 7 Optično branje/pošiljanje

SLWW