HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Pošiljanje dokumenta po e-pošti z adresarjem

background image

Pošiljanje dokumenta po e-pošti z adresarjem

1.

Dokument s sprednjo stranjo navzdol položite

na steklo skenerja ali ga postavite s sprednjo

stranjo navzgor v podajalnik dokumentov in

vodila papirja prilagodite tako, da se ujemajo

z velikostjo dokumenta.

SLWW

Pošiljanje e-pošte z adresarjem

175

background image

2.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči

izdelka se dotaknite gumba

E-pošta

.

OPOMBA:

Če ste pozvani, vnesite

uporabniško ime in geslo.

3.

Dotaknite se gumba Adresar ob polju

Za:

,

da odprete zaslon

Imenik

.

4.

Na spustnem seznamu izberite prikaz

adresarja, ki ga želite uporabiti.

176

Poglavje 7 Optično branje/pošiljanje

SLWW

background image

5.

Izberite ime s seznama stikov, nato pa se

dotaknite gumba puščica za desno , da

dodate ime na seznam prejemnikov.

Ta postopek ponovite za vsakega prejemnika,

nato pa se dotaknite gumba

OK

.

6.

Dotaknite se gumba Začni , da sprožite

postopek pošiljanja.

OPOMBA:

Sliko si lahko kadar koli

ogledate tako, da se dotaknete gumba

Predogled

v zgornjem desnem kotu zaslona.

Za več informacij o tej funkciji se dotaknite

gumba Pomoč na zaslonu za predogled.

SLWW

Pošiljanje e-pošte z adresarjem

177