HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Poročila o izdelku

background image

Poročila o izdelku

V poročilih o izdelku so navedene podrobnosti o izdelku in njegovi trenutni konfiguraciji. Poročila

natisnete ali si jih ogledate po naslednjem postopku:

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite meni

Poročila

.

3.

Izberite želeno kategorijo poročil:

Konfiguracijske strani/strani stanja

Poročila o faksu

(samo modeli s faksom)

Druge strani

4.

Izberite ime poročila, ki ga želite pregledati, in se dotaknite gumba

Tiskanje

, da ga natisnete, ali

pa se dotaknite gumba

Pogled

, da odprete nastavitve na zaslonu nadzorne plošče.

OPOMBA:

Možnost

Pogled

na nekaterih straneh ni na voljo.

Tabela 1-1

Meni poročil

Prva stopnja

Druga stopnja

Opis

Konfiguracijske strani/strani stanja

Načrt menija skrbništva

Prikaže strukturo menija

Skrbništvo

.

Stran Kako vzpostaviti povezavo

Prikaže naslov IP, ime gostitelja in naslov
MAC za izdelek, če je ta povezan v
omrežje. Prikaže tudi naslova HP ePrint in
Airprint, če sta na voljo.

Stran trenutnih nastavitev

Prikaže trenutne nastavitve možnosti menija

Skrbništvo

.

Konfiguracijska stran

Prikaže nastavitve naprave in nameščene
pripomočke.

Stran s stanjem potrošnega materiala

Prikaže približen preostanek življenjske dobe
potrebščin in statistiko vseh natisnjenih strani
in končanih opravil, serijsko številko, število
strani in informacije o vzdrževanju naprave.

HP ponudi informacije o okvirnem
preostanku življenjske dobe potrošnega
materiala samo v informativne namene.
Dejanska zmogljivost potrošnega materiala
se lahko razlikuje od okvirne.

Stran o uporabi

Prikaže število vseh velikosti papirja, ki jih je
zaznala naprava, in število vseh strani ter
navaja, ali so bili dokumenti enostranski/
obojestranski ter enobarvni/večbarvni.

Stran imenika datotek

Prikaže ime datoteke in mape datotek,
shranjenih v pomnilniku naprave.

14

Poglavje 1 Predstavitev izdelka

SLWW

background image

Tabela 1-1

Meni poročil (Se nadaljuje)

Prva stopnja

Druga stopnja

Opis

Stran s stanjem spletnih storitev

Prikaže zaznane spletne storitve, ki so na
voljo za izdelek.

Dnevnik opravil uporabe barve

Prikaže statistiko izdelka o uporabi barv.

Poročila o faksu

Dnevnik dejavnosti faksa

Vključuje seznam faksov, ki jih je naprava
poslala ali prejela.

Poročilo o kodah računov

Seznam kod računov, uporabljenih za
izhodne fakse. V tem poročilu je navedeno,
koliko faksov je bilo poslanih za vsako kodo.

Seznam blokiranih številk faksov

Seznam blokiranih telefonskih številk, s
katerih se napravi ne morejo poslati faksi.

Seznam hitrega izbiranja

Prikaže pripravljene klice, določene za to
napravo.

Poročilo o klicih faksa

Podrobno poročilo o zadnjem poslanem ali
prejetem faksu.

Druge strani

Predstavitvena stran

Natisne predstavitveno stran z navedbami o
zmogljivosti tiskanja naprave.

Vzorci RGB

Natisne barvne vzorce za različne vrednosti
RGB. Vzorci vam pomagajo pri primerjavi
barv.

Vzorci CMYK

Natisne barvne vzorce za različne vrednosti
CMYK. Vzorci vam pomagajo pri primerjavi
barv.

Seznam pisav PCL

Natisne seznam razpoložljivih pisav PCL.

Seznam pisav PS

Natisne razpoložljive pisave HP-jeve
emulacije PostScripta ravni 3.

SLWW

Poročila o izdelku

15

background image

16

Poglavje 1 Predstavitev izdelka

SLWW