HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfiguracija naslova IP

background image

ni daljši od 2 m.

1.

Priključite kabel USB na izdelek in računalnik.

2.

Namestite programsko opremo s CD-ja.

3.

Kliknite ikono izdelka in sledite navodilom na zaslonu.

4.

Kliknite gumb Close (Zapri).

5.

Natisnite stran v katerem koli programu, da se prepričate, ali je programska oprema pravilno

nameščena.

SLWW

Povezovanje naprave z računalnikom prek kabla USB in nameščanje programske opreme (Mac

OS X)

21

background image

Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom
in nameščanje programske opreme (Mac OS X)

Konfiguracija naslova IP

1.

Prepričajte se, da je izdelek vklopljen in je na nadzorni plošči izdelka prikazano sporočilo

V

pripravljenosti

.

2.

Priključite omrežni kabel na napravo in v omrežje.

3.

Počakajte 60 sekund, preden nadaljujete. V tem času omrežje prepozna izdelek in mu dodeli

naslov IP ali ime gostitelja.

4.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Omrežje , da poiščete

naslov IP izdelka ali ime gostitelja.

Če gumb Omrežje ni viden, lahko natisnete konfiguracijsko stran, na kateri je naslov IP ali ime

gostitelja.

a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se

ga dotaknite.

b. Odprite te menije:

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja

Konfiguracijska stran

c.

Dotaknite se gumba

Pogled

, da si podatke ogledate na nadzorni plošči, ali gumba

Tiskanje

,

da natisnete strani.

22

Poglavje 2 Priklop izdelka in namestitev programske opreme

SLWW

background image

d. Na strani Jetdirect poiščite naslov IP.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: Če je naslov IP 0.0.0.0, 192.0.0.192 ali 169.254.x.x, ročno konfigurirajte naslov IP.

Sicer je bila konfiguracija omrežja uspešna.

IPv6: Če se naslov IP začne na »fe80:«, bi izdelek moral tiskati. Sicer ročno konfigurirajte naslov

IP.