HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfiguracija naslova IP

background image

ni daljši od 2 m.

POZOR:

Kabla USB ne priključujte, dokler vas k temu ne pozove namestitvena programska oprema.

1.

Zaprite vse odprte programe v računalniku.

2.

Namestite programsko opremo s CD-ja in sledite navodilom na zaslonu.

3.

Ob pozivu izberite možnost Neposredna povezava s tem računalnikom prek kabla

USB in nato kliknite gumb Naprej.

4.

Ko vas k temu pozove programska oprema, priključite kabel USB na izdelek in računalnik.

5.

Na koncu namestitve kliknite Finish (Končaj) ali Več možnosti, da namestite drugo programsko

opremo ali nastavite osnovne funkcije izdelka za digitalno pošiljanje.

6.

Natisnite stran v katerem koli programu, da se prepričate, ali je programska oprema pravilno

nameščena.

18

Poglavje 2 Priklop izdelka in namestitev programske opreme

SLWW

background image

Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom
in nameščanje programske opreme (Windows)

Konfiguracija naslova IP

1.

Prepričajte se, da je izdelek vklopljen in je na nadzorni plošči izdelka prikazano sporočilo

V

pripravljenosti

.

2.

Priključite omrežni kabel na napravo in v omrežje.

3.

Počakajte 60 sekund, preden nadaljujete. V tem času omrežje prepozna izdelek in mu dodeli

naslov IP ali ime gostitelja.

4.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Omrežje , da poiščete

naslov IP izdelka ali ime gostitelja.

Če gumb Omrežje ni viden, lahko natisnete konfiguracijsko stran, na kateri je naslov IP ali ime

gostitelja.

a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se

ga dotaknite.

b. Odprite te menije:

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja

Konfiguracijska stran

c.

Dotaknite se gumba

Pogled

, da si podatke ogledate na nadzorni plošči, ali gumba

Tiskanje

,

da natisnete strani.

SLWW

Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom in nameščanje programske opreme

(Windows)

19

background image

d. Na strani Jetdirect poiščite naslov IP.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: Če je naslov IP 0.0.0.0, 192.0.0.192 ali 169.254.x.x, ročno konfigurirajte naslov IP.

Sicer je bila konfiguracija omrežja uspešna.

IPv6: Če se naslov IP začne na »fe80:«, bi izdelek moral tiskati. Sicer ročno konfigurirajte naslov

IP.