HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

A

adresarji, e-pošta

seznami prejemnikov 175

seznami prejemnikov,

ustvarjanje 173

AirPrint

ime izdelka 125

odpravljanje težav 126

podpora 125

povezovanje 125

B

barva

Nadzor robov 115

prilagajanje Pantone® 117

prilagajanje s pomočjo knjige

vzorcev 116

tiskanje barvnih vzorcev 117

ujemanje 116

barve

Neutral Grays (Nevtralne

sivine) 115

umerjanje 264

barvna tema

spreminjanje, Windows 114,

266

barvne možnosti

nastavitev (Mac) 115

spreminjanje, Windows 266

barvno

kopirna opravila 147

natis v primerjavi z prikaz na

monitorju 116

bližnjice (Windows)

uporaba 80

ustvarjanje 82

Bonjour

prepoznavanje 216

brezžično tiskanje

AirPrint 125

brisanje

shranjena opravila 121

Č

čarovnik, nastavitev faksa 182

čiščenje

nadzorna plošča 12

pot papirja 264

steklo optičnega bralnika 270,

276, 282

valji 274, 280, 285

črno-belo

kopirna opravila 147

D

dejavniki učinkovitosti

pladenj 1 234

desna vrata

zastoji 248

digitalno pošiljanje

adresarji 173, 175

mape 162

nastavitve poslov 160

pogon USB 167

pomnilnik izdelka 166

pošiljanje dokumentov 170

seznami prejemnikov 175

dnevnik aktivnosti 211

dnevnik dejavnosti faksa

opis 15

dnevnik poslov z uporabe barv

opis 15

dnevnik/poročilo

dnevnik aktivnosti 211

poročilo o klicu faksa 212

poročilo o kodi za obračun

212

poročilo o seznamu blokiranih

faksov 212

poročilo o seznamu za hitro

klicanje 212

dodatna oprema

naročanje 56

številka dela 64

druge povezave, seznam

vgrajeni spletni strežnik HP

222

dvostransko kopiranje 142, 143

dvostransko tiskanje

Mac 105

ročno (Mac) 105

ročno (Windows) 87

E

e-pošta

adresarji 173, 175

pošiljanje dokumentov 170

seznami prejemnikov 175

e-poštna funkcija

omogočanje 158

Edge Control (Nadzor robov)

115

elektronska pomoč, nadzorna

plošča 12

enota za zbiranje tonerja

zamenjava 70

F

faks

čarovnik za nastavitev 182

optimiranje za besedilo ali

slike 284

potrebne nastavitve 182

preklic 210

pripravljeni klic 204

težave s polnjenjem 298

SLWW

Stvarno kazalo

315

background image

fotografije

kopiranje 155

G

gonilniki

nastavitve (Mac) 105

prednastavitve (Mac) 105

spreminjanje nastavitev (Mac)

79

spreminjanje nastavitev

(Windows) 78

spreminjanje velikosti papirja

109

univerzalni 77

vrste papirja 30

gonilniki PCL

univerzalni 77

gonilniki tiskalnika (Mac)

nastavitve 105

spreminjanje nastavitev 79

gonilniki tiskalnika (Windows)

spreminjanje nastavitev 78

gonilniki tiskalnikov

podprti 76

gonilniki tiskalnikov za Windows

podprti 76

gumb za vklop/izklop, mesto 5

H

hitro klicanje

brisanje 200

poročilo o seznamu 212

ustvarjanje 196

hitrost modema 300

hitrost, prilagajanje 226

HP Easy Color

onemogočanje 113

uporaba 113

HP ePrint, uporaba 123

HP-jev vdelani spletni strežnik

HP-jeve spletne storitve 222

omrežne nastavitve 222

varnostne nastavitve 221

HP-jev vdelani spletni strežnik

(EWS)

omrežna povezava 216

HP-jev vgrajen spletni strežnik

(EWS)

funkcije 216

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

nastavitve digitalnega

pošiljanja 219

nastavitve faksa 220

nastavitve kopiranja 218

nastavitve optičnega branja

219

nastavitve tiskanja 218

HP-jeve spletne storitve

omogočanje 222

HP-jeve spletne storitve,

omogočanje 123

HP-jevo spletno mesto za prevare

58

HP Smart Print 127

HP Utility 223

HP Utility, Mac 223

HP Web Jetadmin 225

I

imenik faksa 207

Internet Explorer, podprte različice

HP-jev vdelani spletni strežnik

216

IP Security (Varnost IP) 228

IPsec 228

izhodni pladenj

zastoji 243

izhodni predal

mesto 5

J

Jetadmin, HP Web 225

Job Build (Priprava opravila),

kopiranje 152

K

kartuša s sponkami

nalaganje 73

številka dela 73

kartuše

ki niso HP-jeve 57, 66

menjava 67

recikliranje 66

shranjevanje 66

številke za naročanje 66

kartuše s tonerjem

ki niso HP-jeve 57, 66

menjava 67

nameščanje 65

recikliranje 66

shranjevanje 66

številke delov 61

številke za naročanje 66

klicanje skupine. Glejte hitro

klicanje

knjige

kopiranje 153

knjižice

izdelovanje (Windows) 101

tiskanje (Mac) 107

kode za obračun 188

konfiguracija povezave USB,

Mac 21

konfiguracija povezave USB,

Windows 18

konfiguriranje

naslov IP 19, 22

kontrolni seznam

težave 232

kopiranje

barvno 147

fotografije 155

iz podajalnika dokumentov

134, 135, 137

izboljšanje kakovosti 270,

276, 282

Job Build (Priprava opravila)

152

knjige 153

način opravil 152

nastavitev možnosti 132

obojestranski dokumenti 142,

143

optimiranje za besedilo ali

slike 148, 273

pomanjšanje 145

poseben papir 151

povečava 145

prilagoditev svetlosti ali

temnosti 149

s steklene plošče 134, 135,

137

sivine 147

spenjanje 141

več izvirnikov 152

zbiranje 139

kopiranje od roba do roba 273

kopiranje več strani 137

316

Stvarno kazalo

SLWW

background image

L

ležeča usmerjenost

izbiranje, Windows 91

spreminjanje (Mac) 106

M

Mac

nastavitve gonilnika 79, 105

odstranjevanje programske

opreme 313

težave, odpravljanje 310

Macintosh

HP Utility 223

mape

pošiljanje 162

maska podomrežja 214

mediji

podprte velikosti 26

spenjanje 73

menjava tiskalnih kartuš 67

možnosti barv

HP EasyColor (Windows) 113

N

način mirovanja

omogočanje 226

način nadomestnega pisemskega

papirja z glavo 33

način opravil, kopiranje 152

nadomestni deli

številke delov 61

nadzorna plošča

čiščenje 12

mesto 5

pomoč 12, 236

nalaganje

pladenj 1 37

pladenj 2 42

pladenj 3 42

pladenj za 500 listov 47

pladnji 4, 5 in 6 42

sponke 73

visokozmogljivi pladenj za

3500 listov 50

nalaganje datoteke, Mac 223

nalepke

tiskanje (Windows) 93

nameščanje

enota za zbiranje tonerja 70

izdelek v žičnih omrežjih,

Mac 22

kartuše s tonerjem 65

programska oprema, ožičena

omrežja 20

napake

kode 304

programska oprema 308

naročanje

potrošnega materiala in

dodatne opreme 56

naslov IP

konfiguriranje 19, 22

naslov IPv4 214

naslov IPv6 215

nastavitev datuma in časa 183

nastavitve

gonilniki 78

gonilniki (Mac) 79

kode za obračun 188

obnovitev tovarniških 235

potrebne 182

prednastavitve gonilnika

(Mac) 105

nastavitve digitalnega pošiljanja

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

219

nastavitve faksa

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

220

nastavitve gonilnika za računalnike

Mac

shranjevanje opravil 120

nastavitve kopiranja

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

218

nastavitve optičnega branja

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

219

nastavitve storitev 307

nastavitve tiskanja

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

218

Netscape Navigator, podprte

različice

HP-jev vdelani spletni strežnik

216

Neutral Grays (Nevtralne sivine)

115

ni konfigurirano 182

O

obe strani, kopiranje 142, 143

obe strani, ročno kopiranje

obojestransko, ročno 143

obnovitev tovarniških nastavitev

235

obojestransko 142

obojestransko kopiranje 142,

143

obojestransko tiskanje

Mac 105

nastavitve (Windows) 85

odpravljanje

težav z neposrednim tiskanjem

prek USB-ja 290

težave z neposredno

povezavo 292

težave z omrežjem 293

odpravljanje težav

AirPrint 126

kontrolni seznam 232

ni odziva 288

počasen odziv 289

počasen prejem faksa 300

počasen prenos faksa 302

sistemi PBX 302

težave Mac 310

težave s podajanjem papirja

237

težave z neposrednim tiskanjem

prek USB-ja 290

težave z neposredno

povezavo 292

težave z omrežjem 293

zastoji 238, 240

odpravljanje težav na telefonskih

linijah 302

odpravljanje težav v sistemu PBX

302

odpravljanje težav, orodja za

vgrajeni spletni strežnik HP

221

odstranitev programske opreme za

Windows 312

odstranjevanje programske opreme

za Mac 313

odstranjevanje programske opreme

za računalnike Mac 313

omrežja

HP Web Jetadmin 225

SLWW

Stvarno kazalo

317

background image

maska podomrežja 214

naslov IPv4 214

naslov IPv6 215

podprta 2

privzeti prehod 214

omrežja, žična

nameščanje izdelka,

Windows 19

omrežja, žično

nameščanje izdelka, Mac 22

omrežje

nastavitve, ogled 214

nastavitve, spreminjanje 214

omrežna mapa, optično branje v

162

omrežne nastavitve

HP-jev vdelani spletni strežnik

222

opravila, shranjena

brisanje 121

tiskanje 121

ustvarjanje (Windows) 118

optični bralnik

umerjanje 272

optično branje

nastavitve poslov 160

optično branje slik 178

optimiranje za besedilo ali

slike 279

optično branje na e-poštni naslov

pošiljanje dokumentov 170

optično branje v e-pošto

adresarji 173, 175

seznami prejemnikov 175

optično branje v mapo 162

optično branje v pomnilnik

izdelka 166

optično branje v USB 167

optično branje za e-pošto

nastavitve poslov 160

optimiranje kopij 148, 273

optimiranje optično prebranih

slik 178, 279

optimiranje slik faksa 284

ovojnice

nalaganje na pladenj 1 37

ozki robovi 273

P

papir

izbira 265

nalaganje 37

platnice, uporaba drugačnega

papirja 96

podprte velikosti 26

podprte vrste 30

prva in zadnja stran, uporaba

drugačnega papirja 96

visokozmogljivi pladenj za

3500 listov 50

zastoji 238

zmogljivost visokozmogljivega

vhodnega pladnja za 3500

listov 50

papir, naročanje 56

papir, platnice

tiskanje (Mac) 107

pisave

nalaganje, Mac 223

pladenj

lokacija 52

zmogljivost 52

pladenj 1

samodejno zaznavanje

papirja 39

zastoji 250

pladenj 2

zastoji 252

pladenj za 500 listov

nalaganje 47

pladnji

konfiguracija 32

mesto 5

številke delov 64

vključeno 2

zmogljivost 34, 40, 45

pladnji, izhodni

zmogljivost 34, 40, 45, 52

platnice

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 96

plošča s priključki

varnost 229

počasen prejem faksa 300

počasen prenos faksa 302

podajalnik dokumentov 142

kopiranje 134, 135, 137

kopiranje obojestranskih

dokumentov 142

težave s podajanjem papirja

238

zastoji 241

podajalnik za 3 x 500

zastoji 256

podajalnik za 500

zastoji 254

podprti mediji 26

pokončna usmerjenost

izbiranje, Windows 91

spreminjanje (Mac) 106

pokrovi, mesto 5

pomanjšanje

kopirna opravila 145

pomnilnik

vključeno 2

pomnilnik izdelka

pošiljanje v 166

pomnilnik izdelka, optično branje

v 166

pomnilniški moduli DIMM

varnost 229

pomoč, nadzorna plošča 12,

236

ponarejen potrošni material 58

poraba energije, prilagajanje

226

Poročila o faksu

opis 15

poročilo o faksnih klicih

opis 15

poročilo o klicih 212

poročilo o kodah za

obračunavanje

opis 15

poročilo o kodi za obračun

tiskanje 212

poročilo o seznamu blokiranih

faksov

tiskanje 212

poročilo T.30 Trace 307

poseben papir

kopiranje 151

posebni papir

tiskanje (Windows) 93

posebni papir za platnice

tiskanje (Mac) 107

318

Stvarno kazalo

SLWW

background image

pošiljanje faksa

uporaba številk v imeniku

faksa 207

pošiljanje faksov

brisanje več uporabnikov 200

za več uporabnikov 196

Pošiljanje na e-poštni naslov

omogočanje 158

pošiljanje na e-poštni naslov

nastavitve poslov 160

pošiljanje dokumentov 170

pošiljanje po e-pošti

adresarji 173, 175

seznami prejemnikov 175

potrebne nastavitve

država/regija 182

potrošni material

ki ni HP-jev 57, 66

menjava kartuš s tonerjem 67

naročanje 56

ponaredki 58

recikliranje 66

stanje, ogled s pripomočkom

HP Utility 223

številke delov 61

potrošni material, ki ni HP-jev 57,

66

povečava

kopirna opravila 145

povezava

USB pri računalniku Mac 21

USB v sistemu Windows 18

povezovanje

s funkcijo AirPrint 125

prazne strani

postavljanje med tiskalna

opravila 122

predali, izhodni

mesto 5

prednastavitve (Mac) 105

predstavitvena stran

opis 15

prehod, nastavitev privzetega

214

preklic faksa 210

preklic zahteve za tiskanje (Mac

OS X) 111

preklic zahteve za tiskanje

(Windows) 109

preprečevanje ponarejanja

potrošnega materiala 58

prestrezanje 115

prijava

nadzorna plošča 228

priključek za napajanje

mesto 6, 8

prilagajanje velikosti dokumentov

Mac 107

Windows 99

prilagoditev kopirnih slik 149

pripravljeni klic

faksi 204

privzeti prehod, nastavitev 214

programska oprema

HP Utility 223

nameščanje, ožičena omrežja

20

odstranitev za operacijski sistem

Windows 312

odstranjevanje iz računalnika

Mac 313

težave 308

Programska oprema HP ePrint

124

prosojnice

samodejno zaznavanje 39,

43, 48

tiskanje (Windows) 93

prva stran

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 96

R

Raziskovalec, podprte različice

HP-jev vdelani spletni strežnik

216

Razpored mirovanja

nastavitev 227

razvijalna enota

zastoji 248

recikliranje potrošnega materiala

66

robovi, ozki

kopiranje 273

ročno dvostransko tiskanje

Mac 105

Windows 87

S

samodejno zaznavanje papirja

39, 43, 48

seznam blokiranih faksov

opis 15

seznam pisav PCL

opis 15

seznam pisav PS

opis 15

seznam pripravljenih klicev

opis 15

seznami prejemnikov 175

Shrani na USB 167

Shrani v pomnilnik izdelka 166

shranjena opravila

brisanje 121

tiskanje 121

ustvarjanje (Mac) 120

ustvarjanje (Windows) 118

shranjevalni dodatki USB

tiskanje 128

shranjevanje

kartuše s tonerjem 66

shranjevanje na pogon USB

omogočanje 158

shranjevanje opravil

nastavitve v računalnikih Mac

120

v operacijskem sistemu

Windows 118

shranjevanje v omrežno mapo

162

omogočanje 158

shranjevanje v pomnilnik naprave

omogočanje 158

shranjevanje, opravilo

nastavitve za računalnike

Mac 120

sistemske zahteve

HP-jev vdelani spletni strežnik

216

sivine

kopirna opravila 147

spenjalnik

nalaganje sponk 73

nastavitev privzetega mesta

spenjalnika 52

zmogljivost 52

SLWW

Stvarno kazalo

319

background image

spenjanje 73

nastavitev privzetega mesta

52

opravila kopiranja 141

spenjanje, možnosti

izbira (Mac) 108

izbira (Windows) 103

spletna mesta

HP Web Jetadmin, prenos

225

poročila o prevarah 58

univerzalni gonilnik tiskalnika

77

spletna pomoč, nadzorna plošča

236

spletno mesto za prevare 58

splošne konfiguracijske nastavitve

vgrajeni spletni strežnik HP

217

sponke, nalaganje 73

spreminjanje velikosti dokumentov

Mac 107

Windows 99

stanje

HP Utility, Mac 223

stanje kartuše s tonerjem 263

stanje potrošnega materiala 263

stanje, stran dodatka za faks 297

steklo optičnega bralnika

čiščenje 270, 276, 282

stikalo za vklop/izklop, mesto 5

stran Kako vzpostaviti povezavo

opis 14

stran o uporabi

opis 14

stran s konfiguracijo

opis 14

stran s stanjem potrošnega

materiala

opis 14

stran s stanjem spletnih storitev

opis 15

stran s trenutnimi nastavitvami

opis 14

stran z imenikom datotek

opis 14

strani na en list

izbiranje (Mac) 106

izbiranje (Windows) 89

strani na minuto 2

strani z informacijami

tiskanje ali prikaz 14

vgrajeni spletni strežnik HP

217

strani za ločevanje opravil 122

Š

številka dela

dodatna oprema 64

številke delov

kartuše s tonerjem 61

nadomestni deli 61

pladnji 64

potrošni material 61

T

TCP/IP

ročno konfiguriranje parametrov

IPv4 214

ročno konfiguriranje parametrov

IPv6 215

težave s pobiranjem papirja

odpravljanje 237

težave s polnjenjem 298

tiskalni mediji

nalaganje na pladenj 1 37

tiskanje

iz shranjevalnih dodatkov

USB 128

nastavitve (Mac) 105

shranjena opravila 121

tiskanje na obe strani

nastavitve (Windows) 85

Windows 87

tiskanje s preprostim dostopom

USB 128

trdi diski

šifrirani 229

U

umerjanje

barve 264

optični bralnik 272

univerzalni gonilnik tiskalnika 77

univerzalni gonilnik tiskalnika HP

77

upravljanje omrežja 214

USB

pošiljanje v 167

USB, optično branje v 167

usmerjenost

izbiranje, Windows 91

spreminjanje (Mac) 106

visokozmogljivi pladenj za

3500 listov 50

usmerjenost strani

spreminjanje (Mac) 106

ustavitev zahteve za tiskanje (Mac

OS X) 111

V

valji

čiščenje 274, 280, 285

varnost

šifrirani trdi disk 229

varnostne nastavitve

HP-jev vdelani spletni strežnik

221

vdelana programska oprema

posodobitev, Mac 224

vdelani spletni strežnik (EWS)

dodeljevanje gesel 228

omrežna povezava 216

več strani na en list

tiskanje (Mac) 106

tiskanje (Windows) 89

velikosti papirja

izbiranje (Mac) 111

izbiranje velikosti po meri

(Mac) 111

izbiranje velikosti po meri

(Windows) 110

velikosti strani

prilagajanje velikosti

dokumentov (Mac) 107

prilagajanje velikosti

dokumentov (Windows) 99

vgrajen spletni strežnik (EWS)

funkcije 216

vgrajeni spletni strežnik HP

druge povezave, seznam 222

nastavitve AirPrint 126

orodja za odpravljanje težav

221

splošne konfiguracijske

nastavitve 217

strani z informacijami 217

vhodni pladenj za 500 listov

številka dela 64

320

Stvarno kazalo

SLWW

background image

visokozmogljivi pladenj

nalaganje 50

odpravljanje zastojev 258

visokozmogljivi pladenj za 3500

listov

nalaganje 50

odpravljanje zastojev 258

usmerjenost 50

visokozmogljivi vhodni pladenj za

3500 listov

številka dela 64

zmogljivost 50

vmesniška vrata

mesto 6, 8

vodni žigi

tiskanje (Mac) 112

tiskanje (Windows) 110

VoIP 299

vrata

mesto 8

vrsta papirja

izbiranje (Windows) 93

spreminjanje 109

vrste papirja

izbiranje (Mac) 106

vzorci barv CMYK

opis 15

vzorci barv RGB

opis 15

W

Windows

nastavitve gonilnikov 78

univerzalni gonilnik tiskalnika

77

Z

zadnja stran

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 96

zahteve brskalnika

HP-jev vdelani spletni strežnik

216

zahteve spletnega brskalnika

HP-jev vdelani spletni strežnik

216

zakasnitev mirovanja

onemogočanje 226

zastoji

desna vrata 248

izhodni pladenj 243

mesta 240

obnovitev 261

pladenj 1 250

pladenj 2 252

podajalnik dokumentov 241

podajalnik za 3 x 500 listov

256

podajalnik za 500 listov 254

razvijalna enota 248

samodejno krmarjenje 240

visokozmogljivi pladenj za

3500 listov 258

vzroki 238

zastoji papirja

visokozmogljivi pladenj za

3500 listov 258

zaustavitev zahteve za tiskanje

(Windows) 109

zbiranje

kopiranje 139

zemljevid menija skrbništva

opis 14

SLWW

Stvarno kazalo

321

background image

322

Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CC522-90927*

*CC522-90927*

CC522-90927