HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Ročne barvne možnosti

background image

Ročne barvne možnosti

Uporabite ročne barvne možnosti za prilagoditev nastavitev Neutral Grays (Nevtralne sivine),

Halftone (Polton) in Edge Control (Nadzor robov) za besedilo, grafike in fotografije.

Opis nastavitve

Možnosti nastavitve

Edge Control (Nadzor robov)

Z nastavitvijo Nadzor robov določite
upodabljanje robov. Nadzor robov ima dve
komponenti: Prilagodljiva uporabo poltonov in
prekrivanje. Prilagodljiva uporaba poltonov poveča
ostrino robov. Prestrezanje zmanjša učinek napačno
zabeležene barvne ravnine z rahlim prekrivanjem
robov sosednjih predmetov.

Off (Izklopljeno) izklopi prestrezanje in prilagodljivo uporabo
poltonov.

Z možnostjo Svetlo nastavite obrobljanje na najnižjo stopnjo.
Prilagodljiva uporaba poltonov je vklopljena.

Normal (Navadno) nastavi prestrezanje na srednjo raven.
Prilagodljiva uporaba poltonov je vklopljena.

Maximum (Največ) je najizrazitejša nastavitev prestrezanja.
Prilagodljiva uporaba poltonov je vklopljena.

Halftone (Polton)

Možnosti menija Polton vplivajo na jasnost
barvnega natisa in ločljivost.

Možnost Smooth (Gladko) zagotavlja boljše rezultate za velika,
povsem zapolnjena območja tiskanja in izboljša fotografije z
glajenjem barvnega stopnjevanja. To možnost izberite, če je
pomembna enotna in gladka zapolnjenost območij.

Možnost Detail (Podrobnosti) je uporabna za besedilo in grafiko,
ki zahtevata izrazito ločevanje med črtami ali barvami, ali slike z
vzorci ali mnogimi podrobnostmi. To možnost izberite, če so
pomembni ostri robovi in podrobnosti.

Neutral Grays (Nevtralne sivine)

Nastavitev Neutral Grays (Nevtralne sivine)
določa način, ki se uporabi za ustvarjanje sivih barv
za besedilo, slike in fotografije.

Black Only (Samo črno) proizvaja nevtralne barve (sive in črne)
le z uporabo črnega tonerja, kar zagotavlja nevtralne barve brez
barvne neuravnoteženosti. Ta nastavitev je priporočena za
dokumente in prosojnice v sivini.

4-Color (4-barvno) proizvaja nevtralne barve (sive in črne) s
kombiniranjem vseh štirih barv tonerja. Ta način ustvari bolj
gladke prelive in prehode na druge barve in ustvari najtemnejšo
črno.

SLWW

Barvno tiskanje

115