HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X)

background image

Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X)

1.

Kliknite meni Datoteka in nato še možnost Natisni.

2.

V meniju Printer (Tiskalnik) izberite ta izdelek.

3.

Privzeto gonilnik tiskalnika prikaže meni Copies & Pages (Kopije in strani). Odprite spustni

seznam menijev in kliknite meni Watermarks (Vodni žigi).

4.

V meniju Mode (Način) izberite možnost Watermark (Vodni žig).

5.

Na spustnem seznamu Pages (Strani) izberite, ali naj se vodni žig natisne na vseh straneh ali

samo na prvi.

6.

Na spustnem seznamu Text (Besedilo) izberite eno izmed standardnih sporočil ali izberite

možnost Po meri in v okno vnesite novo sporočilo.

7.

Za preostale nastavitve izberite možnosti.

8.

Kliknite gumb Natisni.

112

Poglavje 5 Tiskanje

SLWW