HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Funkcije pripomočka HP Utility

background image

Funkcije pripomočka HP Utility

Pripomoček HP Utility sestavljajo strani, ki jih odpirate s klikanjem po seznamu Vse nastavitve. Na

vrhu vsake strani so ikone, ki omogočajo dostop do HP-jevih spletnih mest s temi informacijami:

HP Support (HP-jeva podpora)

Potrošni material

Registracija

Recikliranje

V naslednji tabeli so opisana opravila, ki jih lahko izvajate s pripomočkom HP Utility.

Meni

Element

Opis

Information And
Support (Informacije
in podpora)

Stanje potrošnega
materiala

Prikaže stanje potrošnega materiala naprave in vsebuje povezave za
spletno naročanje potrošnega materiala.

Informacije o napravi Prikaže informacije o trenutno izbrani napravi.

File Upload
(Nalaganje datotek)

Prenos datotek iz računalnika v napravo.

Upload Fonts
(Nalaganje pisav)

Prenos datotek s pisavami iz računalnika v napravo.

SLWW

HP Utility (Mac OS X)

223

background image

Meni

Element

Opis

HP ePrintCenter

Omogoča dostop do storitve HP ePrintCenter.

Posodobitev vdelane
programske opreme

V izdelek prenese datoteko za posodobitev vdelane programske
opreme.

OPOMBA:

Ta možnost je na voljo potem, ko ste odprli meni

Pogled in izbrali možnost Pokaži napredne možnosti.

Ukazi

Po tiskalnem opravilu izdelku pošlje pozive glede posebnih znakov
ali tiskanja.

OPOMBA:

Ta možnost je na voljo potem, ko ste odprli meni

Pogled in izbrali možnost Pokaži napredne možnosti.

Printer Settings
(Nastavitve
tiskalnika)

Supplies
Management
(Upravljanje
potrošnega
materiala)

Konfiguriranje, kako naj se vede izdelek, ko se potrošnemu materialu
izteka predvidena življenjska doba.

Trays Configuration
(Konfiguracija
pladnjev)

Spremeni privzete nastavitve pladnjev.

Izhodne naprave

Upravlja nastavitve za dodatno izhodno opremo.

Duplex Mode (Način
obojestranskega
tiskanja)

Vklopi način za samodejno obojestransko tiskanje.

Protect Direct Ports
(Zaščita neposrednih
vrat)

Onemogočenje tiskanja prek vrat USB ali vzporednih vrat.

Stored Jobs
(Shranjena opravila)

Upravljanje opravil tiskanja, ki so shranjena na trdem disku izdelka.

Network Settings
(Omrežne nastavitve)

Konfiguriranje omrežnih nastavitev, kot so nastavitve Pv4 in IPv6.

Additional Settings
(Dodatne nastavitve)

Zagotavlja dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika.

Nastavitve optičnega
branja

Optično branje v e-
pošto

Odpre stran HP-jevega vdelanega spletnega strežnika za
konfiguriranje nastavitev za skeniranje v e-pošto.

OPOMBA:

Povezave USB niso podprte.

Optično branje v
omrežno mapo

Odpre stran HP-jevega vdelanega spletnega strežnika za
konfiguriranje nastavitev za skeniranje v omrežno mapo.

OPOMBA:

Povezave USB niso podprte.

224

Poglavje 9 Upravljanje naprave

SLWW