HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

background image

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

V menijih nadzorne plošče

Skrbništvo

ročno nastavite naslov IPv4, omrežno masko in privzeta vrata.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite naslednje menije:

Omrežne nastavitve

Meni Jetdirect

TCP/IP

Nastavitve protokola IPV4

Metoda konfiguracije

3.

Izberite možnost

Ročno

in se dotaknite gumba

Shrani

.

4.

Odprite meni

Ročne nastavitve

.

214

Poglavje 9 Upravljanje naprave

SLWW

background image

5.

Dotaknite se možnosti

Naslov IP

,

Maska podomrežja

ali

Privzeti prehod

.

6.

Dotaknite se prvega polja, da odprete številsko tipkovnico. V polje vnesite pravilne številke in se

dotaknite gumba

OK

.

Postopek ponovite za vsako polje, nato pa se dotaknite gumba

Shrani

.