HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči

background image

Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči

V menijih nadzorne plošče

Skrbništvo

ročno nastavite naslov IPv6.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Če želite nastavitve konfigurirate ročno, odprite naslednje menije:

Omrežne nastavitve

Meni Jetdirect

TCP/IP

Nastavitve protokola IPV6

Naslov

Ročne nastavitve

Omogoči

Izberite možnost

Vklop

in se dotaknite gumba

Shrani

.

3.

Za konfiguracijo naslova se dotaknite gumba

Naslov

in nato še polja, da odprete številsko

tipkovnico.

4.

S tipkovnico vnesite naslov in se dotaknite gumba

OK

.

5.

Dotaknite se gumba

Shrani

.

SLWW

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP

215