HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Nastavitev načina mirovanja

background image

Nastavitev načina mirovanja

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite te menije:

Splošne nastavitve

Nastavitve porabe energije

Nastavitev časovnika za mirovanje

Način mirovanja/samodejni izklop po

3.

Izberite ustrezen čas in se dotaknite gumba

Shrani

.

OPOMBA:

Privzet čas načina mirovanja je 30 minut.

OPOMBA:

Kadar je izdelek v načinu mirovanja, lučka gumba za vklop/izklop utripa.

226

Poglavje 9 Upravljanje naprave

SLWW