HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Prilagajanje hitrosti ali porabe energije

background image

Prilagajanje hitrosti ali porabe energije

Privzeto ostane izdelek med opravili ogret, kar optimira hitrost in pospeši natis prve strani opravila.

Napravo lahko nastavite tako, da se bo med posameznimi opravili hladila, tako da bo poraba

energije manjša.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite naslednje menije:

Splošne nastavitve

Nastavitve porabe energije

Optimalno razmerje hitrosti in porabe energije

3.

Izberite možnost, ki jo želite uporabiti, in se dotaknite gumba

Shrani

.