HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Nastavitev pladnja z nadzorne plošče

background image

Nastavitev pladnja z nadzorne plošče

Vrsto in velikost lahko za pladnje konfigurirate tudi, če vas k temu naprava ne pozove.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Pladnji

in se ga

dotaknite.

2.

Dotaknite se vrstice za pladenj, ki ga želite nastaviti, in se dotaknite gumba

Spremeni

.

3.

Na seznamih možnosti izberite velikost in vrsto papirja.

4.

Dotaknite se gumba

OK

, da shranite nastavitve.

32

Poglavje 3 Vhodni pladnji in izhodni predali

SLWW