HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih

background image

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih

Pladnjev ne napolnite prekomerno, da ne bi prišlo do zastojev. Vrh svežnja mora biti pod oznako za

poln pladenj. Pri kratkem/ozkem in težkem/sijajnem papirju pladenj naložite nižje od polovice oznak

za poln pladenj.

Tabela 3-2

Zmogljivost pladnja 1

Vrsta papirja

Specifikacije

Količina

Papir

razpon:

Kopirni papir 60 g/m

2

do 220 g/m

2

Največja višina svežnja: 10 mm

Enakovredno 100 listom kopirnega papirja 75 g/m

2

Ovojnice

Kopirni papir, manj kot 60 g/m

2

do 90 g/m

2

Do 10 ovojnic

Nalepke

Največ: debelina 0,102 mm

Največja višina svežnja: 10 mm

Prosojnice

Najmanj: debelina 0,102 mm

Največja višina svežnja: 10 mm

Do 50 listov

Sijajni papir

Razpon:

Kopirni papir 105 g/m

2

do 220 g/m

2

Največja višina svežnja: 10 mm

Do 50 listov

34

Poglavje 3 Vhodni pladnji in izhodni predali

SLWW

background image

Tabela 3-3

Usmerjenost papirja na pladnju 1

Vrsta papirja

Usmerjenost slike

Način obojestranskega
tiskanja

Nalaganje papirja

Vnaprej potiskan, vnaprej
naluknjan papir ali pisemski
papir z glavo

Pokončno

Enostransko tiskanje

Z licem navzdol

Z zgornjim robom proti hrbtnemu delu
izdelka

Samodejno obojestransko
tiskanje

Z licem navzgor

Z zgornjim robom proti hrbtnemu delu
izdelka

Vnaprej potiskan papir ali
pisemski papir z glavo

Ležeče

Enostransko tiskanje

Z licem navzdol

Z zgornjim robom proti hrbtnemu delu
izdelka

SLWW

Pladenj 1

35

background image

Tabela 3-3

Usmerjenost papirja na pladnju 1 (Se nadaljuje)

Vrsta papirja

Usmerjenost slike

Način obojestranskega
tiskanja

Nalaganje papirja

Samodejno

obojestransko

tiskanje

Z licem navzgor

Z zgornjim robom proti hrbtnemu delu
izdelka

Ovojnice

S kratkim robom ovojnice
naprej v izdelek

Enostransko tiskanje

Z licem navzdol

Z zgornjim robom proti hrbtnemu delu
izdelka

36

Poglavje 3 Vhodni pladnji in izhodni predali

SLWW