HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih

background image

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih

Pladnjev ne napolnite prekomerno, da ne bi prišlo do zastojev. Vrh svežnja mora biti pod oznako za

poln pladenj. Pri kratkem/ozkem in težkem/sijajnem papirju pladenj naložite nižje od polovice oznak

za poln pladenj.

Tabela 3-4

Zmogljivost pladnja 2

Vrsta papirja

Specifikacije

Količina

Papir

Obseg:

60 g/m

2

do 220 g/m

2

Največja višina svežnja: 25 mm

Enakovredno 250 listom kopirnega papirja 75 g/m

2

Prosojnice

Najmanj: debeline 0,102 mm

Največja višina svežnja: 25 mm

Sijajni papir

Obseg:

105 g/m

2

do 220 g/m

2

Največja višina svežnja: 25 mm

1

S pladnja 2 lahko v nekaterih primerih tiskate na kopirni papir, težji od 220 g/m

2

, vendar HP ne jamči za rezultate.

Tabela 3-5

Usmerjenost papirja na pladnju 2

Vrsta papirja

Usmerjenost slike

Način obojestranskega
tiskanja

Nalaganje papirja

Vnaprej potiskan papir ali
pisemski papir z glavo

Pokončno

Enostransko tiskanje

Z licem navzgor

Zgornji rob na zadnji strani pladnja

Samodejno

obojestransko

tiskanje

Z licem navzdol

Zgornji rob na zadnji strani pladnja

40

Poglavje 3 Vhodni pladnji in izhodni predali

SLWW

background image

Tabela 3-5

Usmerjenost papirja na pladnju 2 (Se nadaljuje)

Vrsta papirja

Usmerjenost slike

Način obojestranskega
tiskanja

Nalaganje papirja

Ležeče

Enostransko tiskanje

Z licem navzgor

Spodnji rob proti desni strani pladnja

Samodejno

obojestransko

tiskanje

Z licem navzdol

Spodnji rob proti desni strani pladnja

Vnaprej naluknjan

Pokončno

Enostransko tiskanje

Samodejno obojestransko
tiskanje

Luknje proti desni strani pladnja

SLWW

Pladenj 2

41