HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Nalaganje pladnja za 500 listov

background image

Nalaganje pladnja za 500 listov

1.

Odprite pladenj.

OPOMBA:

Ko je pladenj v uporabi, ga ne

odpirajte.

2.

Dolžino in širino papirja lahko nastavite s

prilagoditvenima zapahoma tako, da stisnete

zapaha in vodili premaknete na velikost

uporabljenega papirja.

3.

Naložite papir na pladenj. Preverite, ali se

vodili samo rahlo dotikata svežnja papirja in

ga ne upogibata.

OPOMBA:

Da preprečite zastoje, pladnja

ne napolnite prekomerno. Vrh svežnja mora

biti pod oznako za poln pladenj.

SLWW

Pladnji za 500 listov

47

background image

4.

Zaprite pladenj.

5.

Na nadzorni plošči se prikažeta vrsta in

velikost papirja pladnja. Če nastavitev ni

pravilna, sledite navodilom za spreminjanje

velikosti ali vrste na nadzorni plošči.

6.

Za velikost papirja po meri boste morali za

papir določiti meri X in Y, ko boste pozvani na

nadzorni plošči naprave.

Y
X