HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih

background image

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih

Pladnjev ne napolnite prekomerno, da ne bi prišlo do zastojev. Vrh svežnja mora biti pod oznako za

poln pladenj. Pri kratkem/ozkem in težkem/sijajnem papirju pladenj naložite nižje od polovice oznak

za poln pladenj.

Tabela 3-6

Zmogljivost pladnja za 500 listov

Vrsta papirja

Specifikacije

Količina

Papir

Razpon:

Kopirni papir 60 g/m

2

do 220 g/m

2

Enakovredno 500 listom kopirnega papirja 75 g/m

2

Največja višina svežnja: 53 mm

Prosojnice

Najmanj: debelina 0,102 mm

Največja višina svežnja: 53 mm

Sijajni papir

Razpon:

Kopirni papir 105 g/m

2

do 220 g/m

2

Največja višina svežnja: 53 mm

1

S pladnja za 500 listov lahko v nekaterih primerih tiskate na kopirni papir, težji od 220 g/m

2

, vendar HP ne jamči za

rezultate.

Tabela 3-7

Usmerjenost papirja na pladnju za 500 listov

Vrsta papirja

Usmerjenost slike

Način obojestranskega
tiskanja

Nalaganje papirja

Vnaprej potiskan papir ali
pisemski papir z glavo

Pokončno

Enostransko tiskanje

Z licem navzgor

Zgornji rob na zadnji strani pladnja

Samodejno

obojestransko

tiskanje

Z licem navzdol

Zgornji rob na zadnji strani pladnja

SLWW

Pladnji za 500 listov

45

background image

Tabela 3-7

Usmerjenost papirja na pladnju za 500 listov (Se nadaljuje)

Vrsta papirja

Usmerjenost slike

Način obojestranskega
tiskanja

Nalaganje papirja

Ležeče

Enostransko tiskanje

Z licem navzgor

Spodnji rob proti desni strani pladnja

Samodejno

obojestransko

tiskanje

Z licem navzdol

Spodnji rob proti desni strani pladnja

Vnaprej naluknjan

Pokončno

Enostransko tiskanje

Samodejno obojestransko
tiskanje

Luknje proti desni strani pladnja

46

Poglavje 3 Vhodni pladnji in izhodni predali

SLWW