HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series Hjälp

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Användarhandbok

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan

föregående skriftligt medgivande, förutom i

den utsträckning som upphovsrättslagen

tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte

hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel

eller utelämnanden i dokumentet.

Artikelnummer: CC522-90928

Edition 2, 10/2012

Varumärken

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

och

PostScript

®

är varumärken som tillhör Adobe

Systems Incorporated.

Apple och Apple-logotypen är varumärken

som tillhör Apple Computer, Inc. och är

registrerade i USA och andra länder/

regioner. iPod är ett varumärke som tillhör

Apple Computer, Inc. iPod får endast

kopieras lagenligt eller med tillstånd från

rättighetsinnehavaren. Stjäl inte musik.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska

registrerade varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

PANTONE® är Pantone, Incs varumärke för

färgkontrollstandard.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör The Open Group.

background image

Innehåll

1 Produktintroduktion ......................................................................................................... 1

Produktjämförelse ..................................................................................................................... 2
Produktvyer ............................................................................................................................. 5

Produktvy framifrån ................................................................................................... 5
Produktens baksida ................................................................................................... 6
Produktens inmatningsalternativ .................................................................................. 7
Gränssnittsportar ....................................................................................................... 8
Placering av serienummer och modellnummer ............................................................... 9

Kontrollpanel ......................................................................................................................... 10

Kontrollpanelens layout ............................................................................................ 10
Kontrollpanelens startskärm ...................................................................................... 10
Rengöra kontrollpanelen .......................................................................................... 12
Hjälp på kontrollpanelen .......................................................................................... 12

Produktrapporter .................................................................................................................... 14

2 Anslut skrivaren och installera programvaran ................................................................ 17

Ansluta produkten till en dator med en USB-kabel och installera programvaran (Windows) ............. 18
Ansluta produkten till ett nätverk med en nätverkskabel och installera programvaran (Windows) ...... 19

Konfigurera IP-adressen ........................................................................................... 19
Installera programvaran ........................................................................................... 20

Anslut produkten till en dator med en USB-kabel och installera programvaran (Mac OS X) .............. 21
Anslut produkten till ett nätverk med en nätverkskabel och installera programvaran (Mac OS X) ...... 22

Konfigurera IP-adressen ........................................................................................... 22
Installera programvaran ........................................................................................... 23

3 Inmatningsfack och utmatningsfack ................................................................................ 25

Pappersstorlekar som kan användas ......................................................................................... 26
Papperstyper som kan användas .............................................................................................. 30
Konfigurera fack .................................................................................................................... 32

Konfigurera ett fack när du fyller på papper ............................................................... 32
Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften ............................... 32

SVWW

iii

background image

Ställa in ett fack från kontrollpanelen ......................................................................... 32

Växla läge för brevpapper ...................................................................................................... 33
Fack 1 .................................................................................................................................. 34

Fackets kapacitet och pappersorientering ................................................................... 34
Fylla på fack 1 ....................................................................................................... 37
Automatisk pappersavkänning (autosensorläge) .......................................................... 39

Inställningar för den automatiska identifieringsfunktionen .............................. 39

Fack 2 .................................................................................................................................. 40

Fackets kapacitet och pappersorientering ................................................................... 40
Fylla på fack 2 ....................................................................................................... 42
Automatisk pappersavkänning (autosensorläge) .......................................................... 43

Inställningar för den automatiska identifieringsfunktionen .............................. 44

Fack för 500 ark .................................................................................................................... 45

Fackets kapacitet och pappersorientering ................................................................... 45
Fylla på 500-arks facken .......................................................................................... 47
Automatisk pappersavkänning (autosensorläge) .......................................................... 48

Inställningar för den automatiska identifieringsfunktionen .............................. 49

Högkapacitetsfack för 3 500 ark ............................................................................................. 50

Högkapacitetsfack för 3 500 ark och pappersorientering ............................................. 50
Fylla på 3 500-arks högkapacitetsmagasin ................................................................ 50

Standardutmatningsfack .......................................................................................................... 52
Häftare/staplare (endast modellerna z och z+) .......................................................................... 52

4 Delar, förbrukningsmaterial och tillbehör ....................................................................... 53

Beställ delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ......................................................................... 54
HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP ........................................................... 55
HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ........................................................................ 56
Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut ......................................................................... 57
Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på kontrollpanelen ................. 58
Komponenter för egenreparation ............................................................................................. 59
Tillbehör ............................................................................................................................... 62
Tonerkassetter ........................................................................................................................ 63

Tonerkassettvy ........................................................................................................ 63
Information om tonerkassetter ................................................................................... 64

Återvinna tonerkassetter ............................................................................ 64
Förvara tonerkassetter ............................................................................... 64
HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare ............................. 64

Byta tonerkassetter .................................................................................................. 65

Toneruppsamlingsenhet ........................................................................................................... 68

Byta ut toneruppsamlingsenheten .............................................................................. 68

Häftklamrar (endast häftningsmodeller) ..................................................................................... 71

iv

SVWW

background image

Fylla på häftklamrar ................................................................................................ 71

5 Skriv ut .......................................................................................................................... 73

Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) .................................................................................... 74

Universell HP-skrivardrivrutin ..................................................................................... 74

Installationslägen för universell skrivardrivrutin ............................................. 75

Ändra utskriftsinställningar (Windows) ...................................................................................... 76

Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 76
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 76
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 76

Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) ..................................................................................... 77

Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 77
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 77
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 77

Utskriftsmetoder (Windows) ..................................................................................................... 78

Använda en utskriftsgenväg (Windows) ..................................................................... 78
Skapa utskriftsgenvägar (Windows) .......................................................................... 80
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Windows) .......................................................... 83
Skriva ut på båda sidor manuellt (Windows) .............................................................. 85
Skriva ut flera sidor per ark (Windows) ...................................................................... 87
Välja sidorientering (Windows) ................................................................................. 89
Välja papperstyp (Windows) .................................................................................... 91
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows) ....................... 94
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows) ........................................................ 97
Skapa ett häfte (Windows) ....................................................................................... 99
Välja häftningsalternativ (Windows) ........................................................................ 101

Utskriftsmetoder (Mac OS X) .................................................................................................. 103

Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X) ...................................................... 103
Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X) .......................................................... 103
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X) ....................................................... 103
Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X) ........................................................... 103
Skriva ut flera sidor per ark (Mac OS X) .................................................................. 104
Välja sidorientering (Mac OS X) ............................................................................. 104
Välja papperstyp (Mac OS X) ................................................................................. 104
Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X) ....................................................................... 105
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X) .................................................... 105
Skapa ett häfte (Mac OS X) .................................................................................... 105
Välja häftningsalternativ (Mac OS X) ....................................................................... 106

Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) .................................................................................... 107

Avbryta en utskrift (Windows) ................................................................................. 107
Välja pappersstorlek (Windows) ............................................................................. 107

SVWW

v

background image

Välja en egen pappersstorlek (Windows) ................................................................. 108
Skriva ut vattenstämplar (Windows) ......................................................................... 108

Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) ................................................................................... 109

Avbryta en utskrift (Mac OS X) ................................................................................ 109
Välja pappersstorlek (Mac OS X) ............................................................................ 109
Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X) ................................................................ 109
Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X) ....................................................................... 110

Färgutskrift .......................................................................................................................... 111

Använd alternativet HP EasyColor ........................................................................... 111
Ändra färgalternativen (Windows) .......................................................................... 111
Ändra färgtema för ett utskriftsjobb (Windows) ......................................................... 112
Ändra färgalternativ (Mac OS X) ............................................................................ 113
Manuella färgalternativ .......................................................................................... 113
Matcha färger ...................................................................................................... 114

Färgmatchning med färgregister ............................................................... 114
Skriva ut färgprover ................................................................................ 114
PANTONE®-färgmatchning ..................................................................... 115

Lagra utskrifter på skrivaren ................................................................................................... 116

Skapa en lagrad utskrift (Windows) ......................................................................... 116
Skapa en lagrad utskrift (Mac OS X) ....................................................................... 118
Skriva ut en lagrad utskrift ...................................................................................... 119
Ta bort ett lagrat jobb ............................................................................................ 119

Lägg till en skiljesida (Windows) ............................................................................................ 120
Använda HP ePrint ............................................................................................................... 121
Använda HP ePrint ............................................................................................................... 122
Använda Apple AirPrint ........................................................................................................ 123

Anslut produkten till AirPrint .................................................................................... 123
Hitta produktens AirPrint-namn ................................................................................ 123
Skriva ut från AirPrint ............................................................................................. 123
Ändra AirPrint-produktnamnet ................................................................................. 124
Lösa AirPrint-problem ............................................................................................. 124

Använd HP Smart Print (Windows) ......................................................................................... 125
Använd easy-access USB-utskrift ............................................................................................. 126

Skriv ut dokument med easy-access USB .................................................................. 126

6 Kopiera ........................................................................................................................ 129

Ange nya standardkopieringsinställningar ............................................................................... 130
Göra en enstaka kopia ......................................................................................................... 132
Göra flera kopior ................................................................................................................. 133
Kopiera ett original med flera sidor ........................................................................................ 135
Sortera ett kopieringsjobb ..................................................................................................... 137

vi

SVWW

background image

Häfta ett kopieringsjobb ....................................................................................................... 139
Kopiera dubbelsidigt (duplex) ................................................................................................ 140

Kopiera på båda sidor automatiskt ......................................................................... 140
Kopiera manuellt på båda sidor .............................................................................. 141

Förminska eller förstora en kopia ........................................................................................... 143
Framställa kopior i färg eller svartvitt ...................................................................................... 145
Optimera kopieringskvalitet för text och bilder ......................................................................... 146
Justera ljus/mörker i kopian .................................................................................................. 147
Ställa in pappersstorlek och papperstyp för kopiering på specialpapper ..................................... 149
Använda läget Sammansätt jobb ........................................................................................... 150
Kopiera en bok .................................................................................................................... 151
Kopiera ett foto .................................................................................................................... 153

7 Skanna/sända ............................................................................................................. 155

Ställa in skannings-/sändningsfunktioner ................................................................................. 156
Ändra standardinställningar för skanning/sändning från enhetens kontrollpanel .......................... 158
Skicka ett skannat dokument till en nätverksmapp ..................................................................... 160
Skicka ett skannat dokument till en mapp i produktens minne ..................................................... 164
Skicka ett skannat dokument till ett USB-minne ......................................................................... 165

Skanna och spara dokumentet ................................................................................ 165

Skicka ett skannat dokument till en eller flera e-postadresser ...................................................... 168
Använd adressboken om du vill skicka e-post .......................................................................... 171

Lägga till kontakter i adressboken från kontrollpanelen .............................................. 171
Skicka ett dokument till e-post med hjälp av adressboken ........................................... 173

Skanna ett foto .................................................................................................................... 176

8 Faxa ............................................................................................................................ 179

Konfigurera nödvändiga faxinställningar ................................................................................ 180

Faxinställningsguide .............................................................................................. 180
Ange eller bekräfta datum och tid ........................................................................... 181
Ange eller bekräfta datum-/tidformatet .................................................................... 182

Konfigurera faxuppringningsinställningar ................................................................................ 183
Konfigurera allmänna inställningar för faxsändning .................................................................. 185
Konfigurera faxbetalningskoder ............................................................................................. 186
Konfigurera standardalternativ för faxsändning ........................................................................ 187
Konfigurera inställningar för faxmottagning ............................................................................. 189
Använda ett utskriftsschema för fax ........................................................................................ 190
Spärra inkommande fax ....................................................................................................... 191

Skapa en lista med spärrade faxnummer ................................................................. 191
Ta bort nummer från listan med spärrade faxnummer ................................................ 191

Konfigurera standardalternativ för faxmottagning ..................................................................... 192

SVWW

vii

background image

Faxarkivering och faxvidarebefordran .................................................................................... 193

Aktivera faxarkivering ............................................................................................ 193
Aktivera vidaresändning av fax .............................................................................. 193

Skapa en kortnummerlista. .................................................................................................... 194
Lägga till ett nummer i en befintlig kortnummerlista ................................................................... 197
Ta bort en kortnummerlista .................................................................................................... 198
Ta bort ett nummer från kortnummerlistan ................................................................................ 199
Skicka ett fax genom att ange siffrorna manuellt ...................................................................... 200
Skicka ett fax med hjälp av kortnummer .................................................................................. 202
Sök i en kortnummerlista med namn ....................................................................................... 204
Skicka ett fax med nummer ur faxadressboken ......................................................................... 205
Söka i faxadressboken ......................................................................................................... 207
Avbryta ett fax ..................................................................................................................... 208
Faxrapporter ....................................................................................................................... 209

Faxaktivitetslogg ................................................................................................... 209
Debiteringskodsrapport .......................................................................................... 210
Rapport med spärrade faxnummer .......................................................................... 210
Rapport med kortnummerlista .................................................................................. 210
Faxsamtalsrapport ................................................................................................. 210

9 Hantera skrivaren ........................................................................................................ 211

Konfigurera IP-nätverksinställningar ........................................................................................ 212

Friskrivningsklausul angående skrivardelning ............................................................ 212
visa och ändra nätverksinställningar ........................................................................ 212
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ................................ 212
Konfigurera IPv6 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ................................ 213

Inbäddad HP-webbserver ...................................................................................................... 214

Öppna den inbäddade HP-webbservern .................................................................. 214
Funktioner i den inbäddade HP-webbservern ............................................................ 215

Fliken Information ................................................................................... 215
Fliken Allmänt ........................................................................................ 215
Fliken Kopiera/skriv ut ............................................................................ 216
Fliken Skanna/digital sändning ............................................................... 217
Fliken Faxa ............................................................................................ 218
Fliken Felsökning .................................................................................... 218
Fliken Säkerhet ...................................................................................... 219
Fliken HP-webbtjänster ............................................................................ 219
Fliken Nätverk ....................................................................................... 219
Listan Andra länkar ................................................................................ 219

HP-program (Mac OS X) ....................................................................................................... 221

Öppna HP-program ............................................................................................... 221

viii

SVWW

background image

Funktioner för HP-program ...................................................................................... 221

Använda programvaran HP Web Jetadmin ............................................................................. 223
Energisparinställningar ......................................................................................................... 224

Optimera hastighet eller energiförbrukning ............................................................... 224
Ange viloläge ....................................................................................................... 224
Ange schemat för viloläget ..................................................................................... 224

Säkerhetsfunktioner för produkten .......................................................................................... 226

Säkerhetsinformation ............................................................................................. 226
IP-säkerhet ............................................................................................................ 226
Logga in på produkten ........................................................................................... 226
Ange ett systemlösenord ......................................................................................... 226
Stöd för kryptering: Säkra hårddiskar med höga prestanda från HP ............................ 227
Låsa formatenheten ............................................................................................... 227

Uppgradera den inbyggda programvaran .............................................................................. 228

10 Problemlösning .......................................................................................................... 229

Checklista för problemlösning ................................................................................................ 230
Faktorer som påverkar produktens prestanda ........................................................................... 232
Återställa till standardinställningar .......................................................................................... 233
Hjälp på kontrollpanelen ....................................................................................................... 234
Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig .......................................................................... 235

Skrivaren matar inte in papper ............................................................................... 235
Skrivaren matar in flera pappersark ........................................................................ 235
Papper fastnar i dokumentmataren, eller så matar den in snett eller plockar flera
pappersark .......................................................................................................... 236
Förhindra papperstrassel ........................................................................................ 236

Åtgärda trassel .................................................................................................................... 237

Platser där papperstrassel kan förekomma ............................................................... 237
Autonavigering för borttagning av papper som fastnat .............................................. 237
Åtgärda papperstrassel i dokumentmataren .............................................................. 238
Rensa papperstrassel i utmatningsfackets område ...................................................... 240
Åtgärda klamrar som fastnat .................................................................................. 240
Åtgärda papperstrassel i enheten för häftning/stapling .............................................. 243
Åtgärda papperstrassel innanför höger lucka ........................................................... 245
Rensa papperstrassel i fack 1 ................................................................................. 247
Rensa papperstrassel i fack 2 ................................................................................. 249
Rensa papperstrassel i 1 x 500-arksmataren eller 1 x 500-arksmataren med skåpet ...... 251
Rensa papperstrassel i 3 x 500-arksfacket ................................................................ 253
Rensa papperstrassel i högkapacitetsmagasinet för 3 500 ark .................................... 255

Ändra inställningen för fortsättning efter papperstrassel ............................................................ 258
Förbättra utskriftskvaliteten .................................................................................................... 259

SVWW

ix

background image

Skriva ut från ett annat program .............................................................................. 259
Ställa in inställningen för utskriftsjobbets papperstyp .................................................. 259

Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows) .................................... 259
Kontrollera inställningen för papperstyp (Mac OS X) .................................. 259

Kontrollera tonerkassettstatusen ............................................................................... 260
Kalibrera skrivaren för att justera färgerna ............................................................... 260
Skriva ut en rengöringssida .................................................................................... 261
Interna testsidor för utskriftskvalitet ........................................................................... 261
Undersöka tonerkassetten visuellt ............................................................................ 261
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön .................................................................... 262

Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper ..................... 262
Kontrollera miljön ................................................................................... 262

Justera färginställningar (Windows) ......................................................................... 263
Prova en annan skrivardrivrutin ............................................................................... 264
Ange individuell pappersinställning ......................................................................... 265

Förbättra kopieringskvaliteten ................................................................................................ 266

Kontrollera att skannerglaset är rent ........................................................................ 266
Kalibrera skannern ................................................................................................ 268
Kontrollera pappersinställningarna .......................................................................... 268

Kontrollera pappersstorlek och typkonfiguration ......................................... 268
Välj det fack som ska användas för kopian ............................................... 268

Kontrollera bildjusteringsinställningarna ................................................................... 268
Optimera kopieringskvalitet för text och bilder .......................................................... 269
Kopiering från kant till kant .................................................................................... 269
Rengöra inmatningsvalsar och separeringsdyna i dokumentmataren ............................ 269

Förbättra skanningskvaliteten ................................................................................................. 271

Kontrollera att skannerglaset är rent ........................................................................ 271
Kontrollera upplösningsinställningarna ..................................................................... 272
Kontrollera färginställningarna ................................................................................ 273
Kontrollera bildjusteringsinställningarna ................................................................... 273
Optimera skanningskvaliteten för text eller bilder ...................................................... 273
Kontrollera inställningarna för utskriftskvalitet ............................................................ 274
Rengöra inmatningsvalsar och separeringsdyna i dokumentmataren ............................ 274

Förbättra faxkvaliteten .......................................................................................................... 276

Kontrollera att skannerglaset är rent ........................................................................ 276
Kontrollera upplösningsinställningarna för att skicka fax ............................................. 277
Kontrollera bildjusteringsinställningarna ................................................................... 278
Optimera faxkvaliteten för text eller bilder ................................................................ 278
Kontrollera felkorrigeringsinställningarna ................................................................. 278
Skicka till en annan fax .......................................................................................... 279
Rengöra inmatningsvalsar och separeringsdyna i dokumentmataren ............................ 279

x

SVWW

background image

Kontrollera inställningen Passa till sidan ................................................................... 280
Kontrollera avsändarens fax ................................................................................... 281

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ....................................................................... 282

Skrivaren skriver inte ut .......................................................................................... 282
Skrivaren skriver ut långsamt .................................................................................. 283

Lösa problem med utskrift från USB med enkel åtkomst ............................................................. 284

Menyn Hämta från USB öppnas inte när du sätter i USB-flashenheten .......................... 284
Filen skrivs inte ut från USB-minnet ........................................................................... 285
Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn Hämta från USB ................................ 285

Lösa USB-anslutningsproblem ................................................................................................. 286
Lösa problem med trådanslutna nätverk .................................................................................. 287

Enheten har en dålig fysisk anslutning ...................................................................... 287
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ........................................................ 287
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren ............................................................ 288
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket ...................... 288
Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ............................................... 288
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd ......................................................... 288
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga ..................... 288

Lösa faxproblem .................................................................................................................. 289

Checklista för lösning av faxproblem ....................................................................... 289

Vilken typ av telefonlinje använder du? ..................................................... 289
Använder du ett överbelastningsskydd? ..................................................... 289
Använder du en röstmeddelandetjänst som tillhandahålls av
telefonoperatören eller en telefonsvarare? ................................................. 290
Har din telefonlinje funktionen Samtal väntar? ........................................... 290

Kontrollera statusen för faxtillbehöret ....................................................................... 291
Allmänna faxfel .................................................................................................... 292
Använda fax i VoIP-nätverk .................................................................................... 293
Problem med mottagning av fax .............................................................................. 294
Problem med att skicka fax ..................................................................................... 296
Faxfelkoder .......................................................................................................... 298
Faxfelmeddelanden på produktens kontrollpanel ....................................................... 298

Meddelanden om faxsändning ................................................................ 299
Meddelanden om faxmottagning ............................................................. 300

Serviceinställningar ............................................................................................... 301

Inställningar på menyn Felsökning ............................................................ 301

Lösa problem med produktens programvara (Windows) ........................................................... 302

Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare ....................................... 302
Ett felmeddelande visades under programinstallationen ............................................. 302
Produkten är i läget Redo men skriver inte ut ............................................................ 302

Lösa problem med produktens programvara (Mac OS X) .......................................................... 304

SVWW

xi

background image

Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan Skrivare och fax eller Skrivare och skanner .... 304
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................. 304
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax
eller Skrivare och skanner efter att drivrutinen har valts .............................................. 304

Ta bort programvara (Windows) ............................................................................................ 306
Ta bort skrivardrivrutinen (Mac OS X) ..................................................................................... 307

Index ............................................................................................................................... 309

xii

SVWW