HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfigurera IP-adressen

background image

Konfigurera IP-adressen

1.

Kontrollera att skrivaren är på och att meddelandet

Klar

visas på kontrollpanelen.

2.

Anslut nätverkskabeln till skrivaren och till nätverket.

3.

Vänta i 60 sekunder innan du fortsätter. Under den här tiden identifierar nätverket skrivaren och

tilldelar den en IP-adress eller ett värdnamn.

4.

Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Nätverk för att få fram

skrivarens IP-adress eller värdnamn.

Om knappen Nätverk inte visas kan du skriva ut en konfigurationssida för att se IP-adressen

eller värdnamnet.

a. Bläddra till och tryck på

Administration

på startskärmen på produktens kontrollpanel.

b. Öppna följande menyer:

Rapporter

Konfigurations-/statussidor

konfigurationssida

c.

Tryck på knappen

Visa

för att visa informationen på kontrollpanelen, eller tryck på knappen

Skriv ut

för att skriva ut sidorna.

22

Kapitel 2 Anslut skrivaren och installera programvaran

SVWW

background image

d. Ta reda på IP-adressen på sidan Jetdirect.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x måste du konfigurera IP-

adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.

IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80” är skrivaren klar för utskrift. Om inte måste du ange IP-

adressen manuellt.