HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfigurera nödvändiga faxinställningar

background image

Konfigurera nödvändiga faxinställningar

Du måste ange vissa inställningar innan du kan använda faxfunktionen. Faxikonen är bara tillgänglig

om de här inställningarna konfigureras. Dessa inställningar omfattar:

Land/region

Datum/tid

Företagsnamn

Faxnummer

Uppringningsprefix

(tillval)

Informationen används i faxrubriken, som skrivs ut på alla utgående fax.

OBS!

När faxtillbehöret installeras kan en del av dessa inställningar hämtas från produkten. Därför

kan ett värde redan vara angett. Kontrollera värdena för att bekräfta att de stämmer.

OBS!

I USA och flera andra länder/regioner kräver lagen att man anger tid, datum, land/region,

telefonnummer och företagsnamn.