HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Skapa en kortnummerlista.

background image

Skapa en kortnummerlista.

1.

Tryck på

Fax

på startskärmen på produktens

kontrollpanel.

2.

Tryck på

Kortnummer

så att skärmen

Kortnummer

visas.

3.

Tryck på ett av

Snabbvalsknapp för

kortnummer

-numren som inte har tilldelats.

194

Kapitel 8 Faxa

SVWW

background image

4.

Tryck på fältet

Kortnummernamn

för att visa

tangentbordet.

5.

Ange ett namn på kortnumret.

SVWW

Skapa en kortnummerlista.

195

background image

6.

Ange ett faxnummer för kortnumret.

OBS!

Om du vill ange ytterligare faxnummer

för kortnumret trycker du på skärmen till höger

om den sista siffran i det faxnummer som du

redan har angett. Tryck på Retur-tangenten när

markören visas så flyttas den till nästa rad.

Upprepa detta steg för att ange alla nummer

för det kortnumret.

Tryck på

OK

.

7.

Namnet och faxnumret (eller numren) visas

bredvid det valda

Snabbvalsknapp för

kortnummer

-numret.

Tryck på knappen

OK

för att återgå till

skärmen

Fax

.

196

Kapitel 8 Faxa

SVWW