HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Kontrollera tonerkassettstatusen

background image

Kontrollera tonerkassettstatusen

Följ stegen nedan för att kontrollera den beräknade återstående livslängden i tonerkassetterna om

tillämpligt, samt status för andra utbytbara servicedelar.

1.

Bläddra till och tryck på

Förbrukningsmaterial

på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Status för alla tillbehörsalternativ listas på skärmen.

3.

För att skriva ut eller visa en rapport över status för alla tillbehörsalternativ, inklusive äkta HP-

originalreservdelsnummer för nybeställning, tryck på knappen

Hantera förbr.material

. Tryck på

knappen

Status för förbrukningsartiklar

och sedan på antingen

Skriv ut

eller

Visa

.

4.

Kontrollera den procentuella återstående livslängden för tonerkassetter och om tillämpligt, status

för utbytbara servicedelar.

Det kan bli problem med utskriftskvaliteten om du använder en tonerkassett som nästan är slut.

Produkten indikerar när nivån på något förbrukningsmaterial är mycket låg. HP:s Premium

Protection-garanti upphör att gälla för en HP-förbrukningsartikel som nått den lägsta gränsen.

Tonerkassetten behöver inte bytas nu såvida utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Det kan

vara bra att ha en ersättningskassett i reserv som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre

är acceptabel.

Om du bestämmer dig för att du behöver byta tonerkassett eller andra utbytbara delar visar sidan

för leverantörsstatus en lista över äkta HP-originaldelsnummer.

5.

Kontrollera för att se om du använder en äkta HP-kassett.

En äkta HP-tonerkassett har orden “HP” eller “Hewlett-Packard” tryckt på sig, eller HP-logotypen.

Mer information om hur du identifierar HP-kassetter finns på

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

Hewlett-Packard kan inte rekommendera att du använder produkter som inte kommer från HP vare

sig de är nya eller återanvända. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över

deras utförande eller kvalitet. Om du använder en återfylld eller omarbetad tonerkassett och är

missnöjd med utskriftskvaliteten rekommenderar vi att du byter ut tonerkassetten mot en äkta HP-

tonerkassett.