HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Allmänna faxfel

background image

Allmänna faxfel

Fel

Orsak

Lösning

Det gick inte att skicka faxet.

JBIG är aktiverat och den mottagande
faxmaskinen är inte JBIG-kompatibel.

Avaktivera JBIG-inställningen.

Statusmeddelandet "Minnet är fullt"
visas på produktens kontrollpanel.

Produktens lagringsdisk är full.

Ta bort några lagrade utskrifter från
hårddisken. Tryck på

Hämta från

enhetsminne

på startskärmen på

produktens kontrollpanel. Öppna listan
över lagrade utskrifter eller lagrade fax.
Markera en utskrift att ta bort och tryck
sedan på knappen

Ta bort

.

Utskriftskvaliteten på ett foto är dålig
eller skrivs ut som en grå ruta.

Du använder fel inställning för sida-
innehåll eller fel upplösningsinställning.

Prova med att ställa in alternativet

Optimera text/bild

på inställningen

Fotografi

.

Du tryckte på knappen Stoppa på
produktens kontrollpanel för att avbryta
en faxöverföring, men faxet skickades
ändå.

Om faxet har nått för långt i
sändningsprocessen kan du inte avbryta
det.

Detta är normalt.

Knappen för faxadressboken visas inte.

Faxadressboken har inte aktiverats.

Använd konfigurationsverktyget för
HP MFP Digital Sending för att aktivera
faxadressboken.

Det går inte att hitta Fax settings
(Faxinställningar) i HP Web Jetadmin.

Faxinställningar i HP Web Jetadmin
hittar du under enhetens
statussnabbmeny.

Välj Digital sändning och fax
den nedrullningsbara menyn.

Rubriken läggs till överst på sidan när
faxrubriksfunktionen är aktiverad.

För alla vidarebefordrade fax lägger
produkten till faxrubriken överst på en
sida.

Detta är normalt.

En blandning av namn och nummer
förekommer i mottagarrutan.

Både namn och nummer kan visas
beroende på varifrån de kommer.
Faxadressboken innehåller en lista över
namn, och alla andra databaser
innehåller listor över nummer.

Detta är normalt.

Ett enkelsidigt fax skrivs ut som två sidor. Faxrubriken läggs till överst i faxet och

texten flyttas till nästa sida.

Om du vill skriva ut ett enkelsidigt fax på
en sida ställer du in faxrubriken på
rubrikläget eller ändrar inställningen
Anpassa till sida.

Ett dokument stannar i dokumentmataren
under en faxsändning.

Det har uppstått papperstrassel i
dokumentmataren.

Avlägsna papperstrasslet och skicka
faxet igen.

Ljudvolymen är för hög eller för låg.

Ljudvolymen behöver ändras.

Justera volymen på menyerna

Inställningar för faxsändning

och

Inställningar för faxmottagning

.

292

Kapitel 10 Problemlösning

SVWW