HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Skicka ett skannat dokument till en eller flera e-postadresser

background image

Skicka ett skannat dokument till en eller flera e-
postadresser

1.

Placera dokumentet med framsidan nedåt på

skannerglaset, eller placera det med framsidan

uppåt i dokumentmataren och justera

pappersledarna för att passa dokumentets

storlek.

2.

Tryck på

E-post

på startskärmen på produktens

kontrollpanel.

OBS!

Ange vid behov ditt användarnamn

och lösenord.

3.

Tryck på fältet

Till

för att öppna knappsatsen.

OBS!

Om du är inloggad på enheten kan

det hända att ditt användarnamn och annan

standardinformation visas i fältet

Från:

. I så fall

kanske du inte kan ändra den.

168

Kapitel 7 Skanna/sända

SVWW

background image

4.

Ange e-postadressen. Om du vill skicka

dokumentet till flera adresser samtidigt

avgränsar du adresserna med ett semikolon.

Du kan också trycka på

Retur

efter varje

adress.

5.

Fyll i fälten

CC:

,

Ämne:

och

Filnamn:

genom

att peka på fältet och ange information med

pekskärmens tangentbord. Tryck på

OK

när du

har fyllt i alla fält.

6.

Tryck på

Fler alternativ

om du vill ändra

inställningar för dokumentet.

7.

Om du skickar ett dubbelsidigt dokument,

öppnar du menyn

Originalsidor

och väljer

2-

sidig

. Tryck på

OK

.

SVWW

Skicka ett skannat dokument till en eller flera e-postadresser

169

background image

8.

Tryck på Starta för att starta sändningen.

OBS!

Du kan ombes lägga till e-

postadressen i adressboken.

OBS!

Du kan förhandsgranska bilden när

som helst genom att trycka på knappen

Förhandsgranska

i övre högra hörnet på

skärmen. För mer information om den här

funktionen trycker du på knappen Hjälp på

förhandsgranskningsskärmen.

9.

Om du vill konfigurera ytterligare ett jobb

trycker du på knappen

OK

på statusskärmen.

OBS!

Du kan behålla inställningarna från

det här jobbet och använda dem i nästa.

170

Kapitel 7 Skanna/sända

SVWW